Buurttuinen mogen blijven (toch geen fietspad)

Op 28 oktober 2020 is door het college van B&W van de gemeente Leiden het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 vastgesteld. Door de inspraak van tuinders is er voor Ons Buiten een belangrijke wijziging doorgevoerd. Citaat: “Vanwege de grote vraag naar tuinieren in de stad en de toenemende wachtlijsten bij de volkstuincomplexen, vindt het college van burgemeester en wethouders de fietsverbinding over grondgebied van Tuinvereniging Ons Buiten bij nader inzien niet wenselijk“. Hierdoor zal het plan om de buurttuinen te vervangen door een fietspad niet worden uitgevoerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het schrappen van dit fietspad dan kan de vlag uit!

In december wordt het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 behandeld in de gemeenteraad. Voor het persbericht van de gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/nieuw-fietsbeleid-biedt-de-fietser-meer-ruimte-comfort-en-veiligheid/

Het rode fietspad is geschrapt!