Inspraak Stadstuinieren in Leiden

Dit bericht is overgenomen uit de gemeenteberichten.

Samen tuinieren is gezellig en ontspannend, vaak goed voor de natuur en gezond. In Leiden zijn verschillende locaties, verspreid door de stad, waar enthousiast samen getuinierd wordt. Denk aan schooltuinen, buurttuinen of tuinderijen. We noemen deze verschillende tuinen stadstuinen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie Stadstuinieren vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Visie Stadstuinieren

In de visie Stadstuinieren die op 6 oktober door het college is vastgesteld wordt de meerwaarde van stadstuinieren beschreven. Er wordt ingegaan op de bestaande tuinen en op de mogelijkheden voor nieuwe tuinen. Van kleine straattuintjes tot volkstuinen. Ook wordt aandacht besteed aan schooltuinen en eetbare schoolpleinen. De visie is nodig omdat de gemeente stadstuinieren wil bevorderen en faciliteren. De ruimte in de stad is beperkt. Door er slim mee om te gaan is er ruimte genoeg om samen te tuinieren in Leiden. Zo kunnen in de toekomst nog meer Leidenaren in stadstuinen aan de slag.

Ter inzage

De visie Stadstuinieren van de gemeente Leiden is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 9 oktober  tot 21 november kunt u reageren via www.leiden.nl/inspraak.
(Het zaaknummer dat bij een reactie vermeld moet worden is: Z/20/1578653)

Ter inspiratie is hier nog een artikel over stadslandbouw (rustige en groene plekken in de stad, waar mensen lekker in het groen bezig kunnen zijn) link: naturetoday.com .

Het groen in Leiden op de website www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/