AGENDA

Volgende Tuinmededelingen: 22 januari
Verkoop gasflessen: 9 en 23 januari
Spreekuur van het bestuur: Nvt (lock down)
Kantine gesloten
Verenigingsgebouw gesloten
Winkel gesloten

Zonnebloem met zaden.

De veur en de sloot

DE VEUR
Tijdens rondje van het bestuur over de tuinen viel op dat niet alle veurs er netjes bij lagen. De veur moet vrij zijn van begroeiing. Daarnaast moet de veur goed toegankelijk zijn en niet belemmerd door hekwerken en/of bouwsels. Het doel van de veur is een goede waterafvoer van elke tuin.
Elk lid is verantwoordelijk voor de rechter veur. Ondanks dat de verantwoordelijkheid voor een goed onderhouden veur bij één tuinder van de aangrenzende tuinen ligt, is het best een goed idee om hier samen met de buren mee aan de slag te gaan en over het onderhoud van de veur gezamenlijk goede afspraken te maken!

DE SLOOT
Ook de sloot moet onderhouden worden door de tuinders. – De sloot is vrij van drijfvuil of afval; – De sloot staat niet te vol met waterplanten en heeft niet te veel planten langs de oevers: – Sloten die smaller zijn dan 2 meter moeten volledig worden vrijgemaakt van waterplanten. – Bij sloten breder dan 2 meter mag aan elke zijde 1/10 van de breedte van de sloot (waterbreedte) aan planten blijven staan. Dus in een 4 meter brede sloot mag aan beide kanten 40cm blijven staan (gedurende het jaar door mag er natuurlijk meer blijven staan); – De walkanten zijn in goede staat en de beschoeiingen zijn goed onderhouden; – De bomen, planten en takken boven het wateroppervlak zijn gesnoeid, ten minste tot 4,0 meter boven de waterlijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor treurwilgen. Als de takken in het water hangen moeten deze worden opgesnoeid.
Voor meer informatie:
http://www.onsbuitenleiden.nl/tuinieren/de-sloot-hoort-bij-de-tuin/

Hoge overhangende takken mogen blijven

Wintersluiting tuincomplex

Borden1

Op zondag 25 oktober 2020  begint het winterseizoen op Ons Buiten. Het Gammahek wordt voor de hele winter afgesloten. Het  IJsselmeerhek en het Marnixhek gaan om 18.00 uur dicht en het hoofdhek sluit om 22.00 uur. De hekken bij de Marnixstraat en aan de IJselmeerkant gaan om 18 uur dicht. Het hoofdhek gaat om 22 uur op slot. Zorg dat u op tijd buiten bent. Na 22 uur is aanwezigheid binnen de hekken alleen toegestaan voor de wachtlopers die dienst hebben die avond. Het bestuur heeft tot deze maatregel besloten om het aantal inbraken en insluipingen terug te brengen EN om het illegaal wonen op het complex tijdens de winterperiode onmogelijk te maken. ’s Morgens om 7 uur gaat het hoofdhek weer open, de andere twee hekken gaan om 9 uur weer open.

Als het water er weer opgaat dan gaan de hekken ook weer dag en nacht open.

REGELS SLUITING HEKKEN IN HET WINTERSEIZOEN op Ons Buiten

Het tuincomplex Ons Buiten heeft 4 toegangshekken.

In het winterseizoen als het water wordt afgesloten, tussen ± 2 november en 1 april, gaan de toegangshekken op slot.

  1. Het Hoofdhek bij het verenigingsgebouw gaat tussen 22.00 uur en 7.00 uur dicht.
  2. Het Gammahek gaat het hele winterseizoen op slot.
  3. Het IJsselmeerlaanhek bij het bruggetje is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.
  4. Het Marnixhek is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.

Inspraak Stadstuinieren in Leiden

Dit bericht is overgenomen uit de gemeenteberichten.

Samen tuinieren is gezellig en ontspannend, vaak goed voor de natuur en gezond. In Leiden zijn verschillende locaties, verspreid door de stad, waar enthousiast samen getuinierd wordt. Denk aan schooltuinen, buurttuinen of tuinderijen. We noemen deze verschillende tuinen stadstuinen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie Stadstuinieren vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Visie Stadstuinieren

In de visie Stadstuinieren die op 6 oktober door het college is vastgesteld wordt de meerwaarde van stadstuinieren beschreven. Er wordt ingegaan op de bestaande tuinen en op de mogelijkheden voor nieuwe tuinen. Van kleine straattuintjes tot volkstuinen. Ook wordt aandacht besteed aan schooltuinen en eetbare schoolpleinen. De visie is nodig omdat de gemeente stadstuinieren wil bevorderen en faciliteren. De ruimte in de stad is beperkt. Door er slim mee om te gaan is er ruimte genoeg om samen te tuinieren in Leiden. Zo kunnen in de toekomst nog meer Leidenaren in stadstuinen aan de slag.

Ter inzage

De visie Stadstuinieren van de gemeente Leiden is vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Van 9 oktober  tot 21 november kunt u reageren via www.leiden.nl/inspraak.
(Het zaaknummer dat bij een reactie vermeld moet worden is: Z/20/1578653)

Ter inspiratie is hier nog een artikel over stadslandbouw (rustige en groene plekken in de stad, waar mensen lekker in het groen bezig kunnen zijn) link: naturetoday.com .

Het groen in Leiden op de website www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/

Stop de Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop is een sterk woekerende plant. Tuinders wordt verzocht deze plant te bestrijden door de bovengrondse delen af te knippen en de plek met een dik (vijver)folie af te dekken.

De takken van deze plant mag je niet bij de inzamelplaatsen voor takken leggen. Elk snippertje kan weer uitlopen tot een nieuwe plant. Wordt een plant toch gesnipperd dan lopen we het risico dat de Japanse Duizendknoop zich over het hele complex verspreidt!

Takken, twijgjes of wortels van deze plant mogen ook niet op de composthoop. Kleine stukjes van de plant groeien namelijk makkelijk
weer uit tot een grote plant. Via de composthoop kan de plant zich opnieuw verspreiden.

Wat mag wel?
Plantresten Japanse duizendknoop kunnen in zakken mee naar huis. Ze kunnen dan bij het restafval (en niet bij GFT). Je kan de zakken ook rechtstreeks naar de Milieustraat brengen!
Ook de wortels van deze plant of grond met resten van wortels kunnen ppk in zakken mee naar huis (bij het restafval) of rechtstreeks naar de Milieustraat.

Japanse Duizendknoop

TAKKEN SNIPPEREN


Op West:
Van vrijdag 16 oktober tot zaterdag 7 november kunnen coniferen/naaldhouttakken langs de oever tegenover het fietsenhok en loofhouttakken (eiken, wilgen, kastanje, linde, etc.) op het plein naast de kantine voor de tijdelijke afrastering verzameld worden. Om de drukte te verspreiden zal er op drie maandagen gesnipperd worden: op 26/10, 2/11 en 9/11. We storten de snippers op maandag 26 oktober en 2 november nabij het wilgenprieel en op 9 november bij het Marnixhek (tegenover Theehuis Noord).

Op Oost:
Maandag 26 oktober zal de snipperploeg de bovenste takken van de berg aldaar verwerken. De berg snippers zal daar ook gestort worden.

Takken worden gesnipperd.

TUINTIPS

• Veel planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Veel van deze zaaddozen zijn leuk om boeketten mee te maken en te bloemschikken. Zoals de hortensiabloemen, die je kunt verzamelen en drogen. De hortensiabloemen mag je knippen indien ze papierachtig aanvoelen en knisperen wanneer je erover wrijft.
De zaden van eenjarige bloemen kan je verzamelen en drogen. In het voorjaar kan je ze dan weer zaaien.
• De EU-lidstaten stemmen over een paar weken over een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bijen. De Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen zich hard te maken voor betere in plaats van slechtere bescherming van de bijen. Er is een petitie gestart om op te komen voor de bijen.
Via deze link kunt u de petitie lezen.

De zaden van Dille kan je makkelijk verzamelen.

NIEUWE CORONA MAATREGELEN


Helaas is het weer nodig dat de maatregelen om het Corona virus in te dammen aangescherpt worden. T.v.v. Ons Buiten volgt hierin net als in het voorjaar de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de komende drie weken:
• Het verenigingsgebouw gesloten is
• De kantine van Ons Buiten gesloten is
• De tuinwinkel gesloten is
• Het bestuur geen spreekuur heeft
• U maximaal 3 gasten op uw tuin kunt ontvangen


(kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee)

Daarbij niet vergeten:

• Houd altijd 1,5 meter afstand, ook op de tuinpaden
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

Takken snipperen
Het bestuur zoekt op het moment uit of het takken snipperen, zoals dat altijd aan het eind van het seizoen gebeurt, op een veilige manier kan doorgaan. De Corona maatregelen worden hierbij in acht genomen. Zodra alle details helder zijn, delen we deze via de tuinmededelingen.

Slaapbol (de maanzaadjes zitten in de bol).


OPNEMEN STAND WATERMETER


Op zaterdag 31 oktober sluiten we het water af op Ons Buiten. Voor dat we dat doen, nemen we elk jaar de stand op van de watermeter. De watercommissie zal dat vanaf 5 oktober gaan doen. Zij zullen de 1,5 m afstand goed in acht nemen. Zorgt u ervoor dat ze bij de watermeter kunnen?
Aan de tuinders bij wie de watermeter in het huisje zit, vragen we om zelf de stand op te nemen en deze goed zichtbaar voor het raam te hangen. Zo hoeft de watercommissie niet in uw huis te komen en kan de afstand bewaard blijven.

Het aflezen van een watermeter is soms een uitdaging.

WEDSTRIJD OP 26/9: DE GROOTSTE/MOOISTE

Helaas kunnen onze zomer- en wintermarkt dit jaar niet plaatsvinden.
In plaats daarvan willen wij toch nog iets proberen te doen ….

Op zaterdag 26 september kunt u meedoen aan de welbekende wedstrijden die normaal tijdens de zomermarkt plaatsvinden, nml wie kweekt de grootste pompoen, wie kweekt de grootste courgette, wie maakt de mooiste
groentemand en wie maakt het mooiste veldboeket. Tussen 10-11 uur kunt u bij het verenigingsgebouw uw eigen teelt inleveren. Om 11 uur worden alle inzendingen beoordeeld. Om half twaalf is de prijsuiteriking. Wij zien uit naar uw tuinproducten en hopen met deze wedstrijden toch nog een leuke activiteit te brengen.

Misschien heeft u de mooiste zonnebloem?