PLANT VAN DE MAAND Hulst – Ilex aquifolium

Klimaatproblemen vliegen ons voortdurend om de oren en hoewel we met onze groene volkstuinen bijdragen aan oplossingen lijkt het allemaal niet genoeg. Er is ook goed nieuws. Over de Hulst bijvoorbeeld. Er zijn namelijk bomen die de ozonniveaus verminderen. De zwarte els, de eenstijlige meidoorn, de veldesdoorn en de ruwe berk zijn daar bijvoorbeeld heel erg goed in. Hoewel de Hulst lang niet de beste is, is hij toch matig geschikt om de luchtkwaliteit te verbeteren, net als de Linde, de Sering en de Zoete kers.
In november tooit de Hulst zich met rode bessen en als de takken niet gekaapt worden voor kersstukjes hangen de bessen er zolang de kramsvogels, koperwieken, appelvinken en zanglijsters ervan af blijven.
Het is de enige groenblijvende loofboom die van nature voorkomt in de Benelux. Zanglijsters nestelen graag in de hulst die wel 6 tot 7 meter hoog kan worden en het liefst op niet te natte grond staat. In april en mei bezoeken hommels, honingbijen, zandbijen, metselbijen en vlinders de witte bloemen die in het najaar plaats maken voor de rode bessen. Voor het Boomblauwtje is de Hulst waardplant en de Citroenvlinder overwintert op de Hulst. En dat niet alleen.
De Hulst lijkt een ecosysteem op zich: de bladluis (Aphis ilicis) eet de leerachtige hulstbladeren terwijl lieveheersbeestjes, oorwurmen, sluipwespen en gaasvliegen de bladluizen opeten. De larven van de Hulstvlieg (Phytomyza ilicis) overwinteren in het hulstblad dat tevens hun voedsel vormt. Op hun beurt leggen sluipwespen eitjes in de larven van de Hulstvlieg als die tenminste niet zijn opgegeten door de mezen.
Van het hout van de hulst maken we meubels en van de gedroogde jonge bladeren trekken we thee die koortsverlagend en urinedrijvend werkt. En hoewel de hulst vroeger volgens oud bijgeloof ook nog bescherming bood tegen blikseminslag en tegen vijandige machten zoals demonen en heksen is de veelzijdigheid van de hulst onmiskenbaar.

Commissie Natuurlijk Tuinieren

Goudbonte hulst / Ilex altaclerensis ‘Golden King’

GESLOTEN

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt om de kantine weer te sluiten. Met de nieuwe Corona maatregelen is het noodzakelijk om te controleren op Corona-toegangsbewijzen in kantines en op terrassen. Omdat dat veel extra inspanning vraagt van onze vrijwilligers, heeft het bestuur besloten om de kantine tot nader order te sluiten.

Het bestuur heeft wel spreekuur. Het is fijn als u zich aanmeldt via de mail: onsbuiteninfo@gmail.com. Dan weet het bestuur dat u langskomt (en waarover het gaat). Maar u kunt ook gewoon langskomen. Het bestuur zal bij binnenkomst naar een Corona toegangsbewijs vragen. Het bestuur verzoekt u om buiten te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

De tuinwinkel is open op zaterdag 6 november en op zaterdag 20 november. Omdat 1,5 meter afstand houden in de winkel niet mogelijk is, verzoeken wij u dringend om een mondkapje te dragen en buiten te wachten. Wilt u buiten bij het wachten wel 1,5 meter afstand houden alstublieft?

Het bestuur hoopt dat door de huidige maatregelen het aantal besmettingen snel afneemt, zodat de kantine snel weer op kan.

Het verenigingsgebouw is tijdelijk gesloten.

TAKKEN SNIPPEREN


De takkensnipper-actie van 2021 behoort tot het verleden. Graag alle gesnoeide takken op uw eigen tuin houden.
Maak bijvoorbeeld een takkenril: een mooie schuilplaats voor vogels en kleine zoogdieren. Een voorbeeld van een takkenril staat een stukje ten Oosten van het wilgenprieel (zie onderstaande foto).
Je legt alle takken tussen twee palenrijen (in plaats van takken kan je ook rechte dikke takken gebruiken). De takken in de ril verteren langzaam zodat er elk jaar plek is voor nieuwe vers gesnoeide takken.

Aanleg van een takkenril op Ons Buiten (Foto Marjolein van Dam)


VOGELGRIEP


Vogelgriep (aviaire influenza), is een jaarlijks terugkerend en een razendsnel verspreidend virus dat voor grote ongerustheid zorgt. In Nederland (Zeewolde) is er helaas in oktober weer een zeer besmettelijke variant van dit virus gevonden. Wilde trekvogels kunnen dit besmettelijke en ziekmakende virus in een snel tempo verspreiden.
Voor hobbykippen geldt geen ophokplicht, maar een advies om kippen in
een ren te houden en te voeren onder netten of in de ren. Hobbyvogels en – kippen moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd van wilde vogels en hun vogelpoep. Besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke (wilde) vogels of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals vogelpoep van overvliegende vogels. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Houd uw dieren extra in de gaten en meld
dode dieren bij de dienst volksgezondheid.

Lezing 27 oktober: Hoe krijg je meer vlinders in je tuin en welke herken je?

Wat vliegt er ‘s in de zomer zoal om je oren? Ga mee in de wereld van de Vlinderstichting op Tuinvereniging Ons Buiten. Op 27 oktober geeft vlinderkenner Kars Veling een presentatie: je leert meer over deze prachtige dieren. Het aantal plaatsen is beperkt dus geef je snel op!

De presentatie start om 19.30 uur bij het verenigingsgebouw.

Opgeven kan via deze link:

 https://www.biodiversiteitinbeeld.com/event-details/vlinderstichting-presentatie

Vlinder op een blaadje op een plant bij Ons Buiten

Groetjes namens Commissie Biodiversiteit in Beeld,

Opknapbeurt Lindelaan

Op het lindelaantje op de Oosttuinen is vandaag een schelpenpad aangelegd. Ook is deze maand een natuurvriendelijke oever aangelegd. Vanwege de aanwezigheid van tondelzwammen heeft de bomencommissie besloten om twee lindes te kappen. Er worden later jonge lindes geplant.

Het storten van schelpen
Nu nog egaliseren en aanstampen!

Wintersluiting tuincomplex

Borden1

Op zondag 31 oktober 2020  begint het winterseizoen op Ons Buiten. Vanaf deze datum wordt het Gammahek voor de hele winter afgesloten. Het IJsselmeerhek en het Marnixhek gaan om 18.00 uur dicht en het hoofdhek sluit om 22.00 uur. ’s Ochtends om 09.00 uur worden de IJsselmeer- , Marnix en hoofdhekken weer geopend.
Elke avond worden er rondes gelopen door onze toezichthouders.

Na 22 uur is aanwezigheid binnen de hekken alleen toegestaan voor de wachtlopers die dienst hebben die avond. Het bestuur heeft tot deze maatregel besloten om het aantal inbraken en insluipingen terug te brengen EN om het illegaal wonen op het complex tijdens de winterperiode onmogelijk te maken.

Als het water er weer opgaat dan gaan de hekken ook weer dag en nacht open.

REGELS SLUITING HEKKEN IN HET WINTERSEIZOEN op Ons Buiten

Het tuincomplex Ons Buiten heeft 4 toegangshekken.

In het winterseizoen als het water wordt afgesloten, tussen ± 2 november en 1 april, gaan de toegangshekken op slot.

  1. Het Hoofdhek bij het verenigingsgebouw gaat tussen 22.00 uur en 9.00 uur dicht.
  2. Het Gammahek gaat het hele winterseizoen op slot.
  3. Het IJsselmeerlaanhek bij het bruggetje is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.
  4. Het Marnixhek is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.

10 Regels Ons Buiten

De 10 belangrijkste punten samengevat uit het huishoudelijk reglement van Ons Buiten.

1. Heggen en afscheidingen.
Ons buiten is een park en geeft dus ruim uitzicht.
De heg is voor leden van na 1-5-2018 altijd maximaal 80 cm (art 39. hhr)
Maximale maat van schutting is 360 cm breed en 180 cm hoog (art 22b. hhr)
Hagen en struiken die de buren schaduw bezorgen mogen maximaal 200 cm hoog worden.

2. Bouwen en bestraten.
Ons Buiten is een tuinvereniging, geen bouwvereniging.
Op de website vind je het bouwreglement http://www.lba-leiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Bouwvoorschriften-LBA_Uitgave-12-2019.pdf
Bouwen mag pas na verkrijgen van toestemming bouwcommissie en gemeentelijke vergunning.
70 % van het totale oppervlak van de tuin moet bestaan uit beplanting.(art. 30 hhr)

3. Veur
Het klimaat verandert en de grote regenbuien geven veel water.(art.11 huurcontract gemeente). Er is een greppel aan de rechterzijde van je tuin en deze moet je vrij houden voor waterafvoer (art. 17)

4. Herrie
Tuinieren doe je voor je ontspanning. Tussen 20.30 en 8.30 uur geen muziek, machines en hard praten (art. 22 l). Op zondagen de hele dag geen muziek en machines.

5. Vuur
Het is verboden om andere materialen dan schoon en droog hout te verbranden.(art. 21 f)
Open vuur maken altijd in een vuurkorf op een stenen ondergrond. (milieuwet)

6. (Ver)kopen tuin of huisje
Als lid krijg je een tuin in gebruik, de tuin is niet je bezit.
(huisje is vergelijkbaar met jacht en tuin met jachthaven)
De overdracht van een tuin en/of huisje kan uitsluitend via het bestuur. (art. 6 statuten)

7. Onderhoud huisje en tuin
Je bent verplicht om je tuin en huisje in goede staat te houden. (statuten art. 6 lid 4a)
Wie het onderhoud verwaarloost kan zijn lidmaatschap (dus gebruik van tuin en huisje) kwijtraken.

8. Vrienden, familie of kennissen
Het is verboden je tuin in gebruik te geven aan anderen. Als lid mag je natuurlijk wel samen met je vrienden, familie of kennissen tuinieren. Met schriftelijke toestemming van het bestuur kan je iemand als medegebruiker aanwijzen. (art. 23 hhr)

9. Overnachten (art. 15 hhr)
Alleen in het tuinseizoen van 1 april tot 31 oktober mag je op de tuin overnachten. In het winterseizoen (1 november tot en met 31 maart) gaan de hekken om 18.00 uur dicht, het hoofdhek gaat in het winterseizoen om 22.00 dicht.

10. Bomen
Ons Buiten staat op de groene kaart van en dus zijn alle bomen beschermd. (gemeentelijke verordening)
Kappen, omzagen, kandelaberen en/of knotten mag alleen met schriftelijke toestemming van de bomencommissie. Een boom is een boom als zij op 100 cm hoogte een omtrek groter dan polsdikte heeft.

PLANT VAN DE MAAND


Klimop – Hedera helix

Wist u dat het blad van de Klimop na een jaar of twaalf, wanneer hij volwassen is, van vorm verandert? Nieuwe takken hebben geen hechtwortels meer. Het blad krijgt een ruitvorm en de plant begint te bloeien van september tot december, precies wanneer andere planten ermee stoppen. Na de boei volgen de bessen. Door te snoeien wordt deze fase nooit bereikt.
Áls de klimop bloeit lokken de geelgroene bloemen bijen en vlinders. Vooral de atalanta’s zijn dol op de nectar. In het vroege voorjaar zijn de merel, spreeuw en houtduif vaste disgenoten van de volle, zwarte bessen en mocht er een zwartkop in de buurt zitten dan is hij zeker van de partij. Klimop is bovendien waardplant voor het Boomblauwtje dat in de zomer eieren afzet op de bloemknoppen.
Met luchtwortels, zogenaamde adventieve wortels, zuigt de plant zich vast aan boombast. Ze boren zich niet in de bast maar vullen oneffenheden in de bast op met deze hechtwortels. Muren van huizen en bomen in tuinen zijn ook ideale groeiplaatsen voor de Klimop. Dat het je voegen aantast is gelukkig inmiddels een achterhaald sprookje. De adventieve wortels helpen de Klimop zich te verspreiden, ze verbeteren de verankering zodat de Klimop er bij storm niet afwaait en ze leveren de plant zuurstof via hun poriën.
Klimop is vooral bekend als klimplant maar kan ook de bodem bedekken alleen is er dan meestal geen bloei. Je kunt hem overal neerzetten, in de volle zon, de halfschaduw en de schaduw, hij doet het altijd. Bovendien zuivert hij de lucht. Daarom wordt hij in steden toegepast op kale muren om fijnstof af te vangen. Klimop kan wel drie tot acht vierkante meter blad bezitten en tot zes gram fijn stof bevatten per vierkante meter muur! Daarnaast is deze plant ook nog eens groenblijvend. Ten opzichte van kale muren betekent klimop een geweldige vergroting van het filterende oppervlak. En niet onbelangrijk een groene muur is aantrekkelijker dan een kale muur.

Commissie Natuurlijk Tuinieren