ONS BUITEN en het CORONAVIRUS

ADVIES 1: BLIJF THUIS!

Om besmetting met / overdracht van het coronavirus te voorkomen, heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen. Daarnaast zijn er door de overheid verschillende maatregelen opgelegd die ook op Ons Buiten gelden:
➢ Volg het advies van de overheid en blijf zo veel mogelijk thuis.
➢ Het tuincomplex is open en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen.
➢ Vermijd zoveel mogelijk direct sociaal contact;
➢ Op elke tuin mogen niet meer dan drie mensen buiten de huiselijke kring aanwezig zijn (corona-samenscholingsverbod).
➢ Het verenigingsgebouw, de tuinwinkel, het werkhok op West en op Oost en het toilet van de buurttuin zijn gesloten;
➢ Er worden geen activiteiten of bijeenkomsten met of voor tuinders en/of
gasten, ook niet in de buitenlucht georganiseerd;
➢ Er worden geen vergaderingen gehouden.


Kom zeker niet naar de tuin als u verkouden bent, koorts heeft of zich ziek voelt (dit geldt ook als een huisgenoot van u ziek is, verkouden is of koorts heeft).

Wat gaat er wel door?
• Op zaterdag 4 april is er van 10-11 uur een mogelijkheid om een lege gasfles (tegen betaling) om te ruilen voor een vol exemplaar. Ook kunt u tuinaarde kopen. De tuinwinkel is verder gesloten.
Let op: er kan alleen met pin betaald worden en u dient ook hier voldoende afstand te houden! (tenminste 1,5 m).


Wat gaat er niet door?
✓ Het bomenspreekuur is uitgesteld.
✓ De planten- en zadenruilbeurs van 4 april gaat niet door.
✓ Er is geen bestuur spreekuur en er zijn geen overdrachten.
Het bestuur is bereikbaar per mail onsbuiteninfo@gmail.com
✓ De werkbeurten zijn uitgesteld, in ieder geval tot met 28 april.
✓ De activiteit van wilgentenen bij tuinvereniging OTV is uitgesteld.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april 2020.

Houd met regelmaat berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.

Zaterdag 4 april is er geen werkbeurt.