Tuinnummers: herhaalde oproep!

 

Voor nooddiensten en ook voor bezoekers aan ons complex is het
noodzakelijk dat de tuinen herkenbaar zijn door een goed zichtbaar
tuinnummer. Dit nummer moet zijn aangebracht op het toegangshek van uw
tuin. Bij deze nogmaals het verzoek om uw tuin te voorzien van een goed
zichtbaar tuinnummer.