3. Veel gestelde vragen

Voor wie zijn de buurttuinen bedoeld?

De buurttuinen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen uit omliggende wijken. Mochten niet alle tuinen bezet zijn, zijn mensen uit andere wijken van Leiden welkom.

Hoeveel buurttuinen zijn er en hoe groot zijn ze?

Er zijn 40 buurttuinen van ongeveer 35-40 m2

Wat kost een buurttuin?

De (eenmalige) inschrijfkosten bedragen €10,-.

Een buurttuin kost €105,- per jaar.

Borg €100,-

Voor hoelang krijg ik een buurttuin in gebruik?

Je krijgt de buurttuin voor 1 jaar(1 jan-31 dec) in gebruik.

Na afloop van de periode dient de buurttuin leeg (dus zonder planten, afval, etc) opgeleverd te worden.

Wanneer kan je inschrijven?

Iedere eerste zaterdag van de maand (met uitzondering van de zomervakantie) heeft de buurttuincommissie van 10.00-11.00 uur spreekuur in het verenigingsgebouw. Je kan je dan inschrijven voor een buurttuin. De inschrijfkosten bedragen (eenmalig) €10,-.

Als je al een buurttuin hebt en je wilt inschrijven voor een buurttuin voor het volgende jaar, kun je het inschrijfformulier mailen of bij het verenigingsgebouw in de brievenbus doen.

Wanneer weet ik of ik een buurttuin heb?

Tot 1 november kan iedereen zich inschrijven. Na 1 november worden de inschrijvingen bekeken en de buurttuinen ingedeeld. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan buurtuinen, wordt er geloot. Degene uit omliggende wijken hebben voorrang boven mensen die verder weg wonen.

Ik heb dit jaar een buurttuin. Betekent dit dat ik volgend jaar ook een buurttuin kan krijgen?

Je moet je ieder jaar weer opnieuw inschrijven.

Als de inschrijfdatum gesloten is (1 november) worden de inschrijvingen bekeken en de buurttuinen ingedeeld. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan buurtuinen, wordt er geloot. Degene uit omliggende wijken hebben voorrang boven mensen die verder weg wonen.

Kan ik volgend jaar dezelfde buurttuin krijgen?

Je kunt wel aangeven of je het komende jaar dezelfde buurttuin wilt hebben, maar dit is geen garantie dat het ook zo is. Dat heeft te maken met de hoeveelheid inschrijvingen en de voorkeur van de andere gegadigden.

Mag ik alles verbouwen?

In de buurttuinen mogen alleen groenten, klein fruit en bloemen worden verbouwd.

Het is verboden om aardappelen te verbouwen en bomen en struiken te planten.

Verder is het verboden om kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Waar laat ik mijn gereedschap?

Op iedere tuin staat een gereedschapskist. Je moet zelf voor de afsluiting van de kist zorgen.

De gereedschapskist moet ieder jaar voor 1 juni worden gebeitst. Beits wordt door Ons Buiten beschikbaar gesteld.

We adviseren het gereedschap na gebruik schoon te maken en regelmatig te oliën

Mag ik een kas op de buurttuin plaatsen?

Bebouwing, kasjes/glasbouw en meubilair is verboden. Ons Buiten zorgt voor een standaard gereedschapskist van 200x50x45. Wel toegestaan zijn buizen met folie van maximaal 0.50 meter hoog en tonkinstokken van maximaal 2.50 meter hoog.

Wat doe ik met het afval?

Het afval moet je mee naar huis nemen.

Het is mogelijk om een composthoop op te zetten op je eigen buurttuin. Deze moet wel aan het eind van het jaar verwijderd worden bij het opleveren van de tuin. Deze composthoop mag geen overlast geven aan je buren.

Wat houdt een werkbeurt in?

Iedere buurttuinder verricht 1x per jaar een werkbeurt.

http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/huisregels/werkakties/
http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/rooster-werkbeurten-west/

Hoe kan ik contact opnemen met de buurttuincommissie?

De buurttuincommissie houdt iedere eerste zaterdag van de maand van 10.00 – 11.00 uur spreekuur in het verenigingsgebouw.

Verder zijn wij via buurttuinenonsbuiten@gmail.com te bereiken. Houd er wel rekening mee dat de commissieleden vrijwilligers zijn. De vrijwilligers doen dit naast hun andere bezigheden. Het kan daarom gebeuren, dat je niet altijd snel antwoord krijgt.