1. Wat is een buurttuin

Wat is een buurttuin?

Een buurttuin is een, meestal ongebruikt, stukje grond waarop een groep mensen, bijvoorbeeld buren,  groenten, planten of kruiden kweken voor eigen of gezamenlijk  gebruik.

Een goed voorbeeld is een “pluktuin”. Hier groeien verschillende kruiden, die door de buurt worden onderhouden en geplukt voor eigen gebruik.

De buurttuinen bij Ons Buiten zijn bedoeld voor bewoners uit de direct omliggende wijken, die graag hun eigen groente of kruiden willen kweken en daar geen plek voor hebben in hun directe omgeving. Een buurttuin kan een opstapje worden naar een volkstuin.