AGENDA

-Zondag 17 september: Verwonderwandeling (10.30)

-Zaterdag 30 september: Lezing gezonde grond (14.00)

-Zaterdag 14 oktober tuincontrole

-Zaterdag 28 oktober takken snipperen

-31 oktober: uiterste omruildatum gasflessen

-1 november: deadline voor het schonen van uw sloot

-4 november: afsluiten water

-Zaterdag 25 november Algemene Leden Vergadering

ZOMERSLUITINGDe zaterdagen 22 juli, 29 juli en 5 augustus is het verenigingsgebouw
gesloten. Dus geen spreekuur, geen kantine en geen werkbeurten.

 

REGELS van onze vereniging


Als tuinder bent u lid van de vereniging en daar horen regels bij. We herhalen er nog eens een aantal, omdat deze afgelopen weken vaak overtreden werden:
1. geen (groen)afval, geen vuil/nat hout verbranden, niet in een vuurkorf en niet in de kachel
2. uw aggregaat mag van ’s avonds 20.30 tot ’s morgens 8.30 uur niet aanstaan
3. voor alles wat u wilt bouwen boven de 1 meter moet u een vergunning aanvragen
4. en onderhoudt uw tuin, dus: heg knippen, onkruid verwijderen, sloot schoonhouden, rommel opruimen, veur schoonhouden, overhangende takken op het pad snoeien.
Dan werken we in al onze diversiteit samen aan een mooi complex waar het voor alle leden goed vertoeven .

(geen) STENEN en (geen) SCHUTTINGEN IN UW TUIN

We zien op dit moment veel mensen sjouwen met stenen en schuttingen naar hun tuin. Ons Buiten is een open tuinvereniging en daarom zijn per tuin slechts twee schuttingen toegestaan. Hier en daar staan er nog uit vroeger tijden meer schuttingen maar daarvoor geldt een uitsterf beleid.
Nieuwe aanplant van illegale schuttingen is in strijd met onze bouwvoorschriften en leidt tot sancties. Bij bouwplannen of aanvallen van lente timmerlust altijd eerst het bestuur raadplegen. Er is veel mogelijk, maar wel binnen de regels. Nog even ter herinnering, de regels van onze vereniging zijn als volgt:
-Maximaal 2 schuttingen van 1.80 lang en hoog, dus maximaal 3.60 meter lang.

Verharding

Op Ons Buiten geldt dat er rond het huisje maximaal 10 m2 verhard mag worden (zie de bouwvoorschriften). Tegels verdrijven het groen in de tuinen. Dit heeft grote nadelige gevolgen, daardoor kan het regenwater bij forse hoosbuien niet weg zakken in de grond. En door de verstening neemt ook de biodiversiteit af: een versteende tuin heeft nu eenmaal niets te bieden aan vogels, vlinders en andere dieren.

 

Tegeltuin

Het afvoeren van tegels van een verlaten tegeltuin.

 

SNIPPEREN op zaterdag 18 maart: hulp is welkom.

Wegens een defect aan de machine op 11 maart komt de hakselaar nog één keer terug naar de oosttuinen om een deel vanaf 8.00 uur de takkenwal te snipperen.

Let op! Geen boomstronken, geverfd hout, grof vuil of andere rommel bij de takkenwal achterlaten.

 

WP_20160312_09_17_07_Pro

Het snipperen van takken bij het bijenhotel-grasveld.

AGENDA

Zaterdag 4 maart         Spreekuur bestuur van  10 tot 12 uur
Zaterdag  4 maart        Tuinwinkel geopend.
Zaterdag  4 maart        Planten- en zadenruilbeurs (vanaf 10 uur)
Zaterdag  4 maart        Takkensnipperen zowel op Oost als West

Zaterdag 11 maart         Spreekuur bestuur van  10 tot 12 uur
Zaterdag  11 maart        Tuinwinkel geopend.
Zaterdag 11 maart         Helpen in de Buurttuin en koken

Zaterdag 18 maart        Spreekuur bestuur van  10 tot 12 uur

 

P1012742

 

De sloot hoort bij de tuin

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden). Elk jaar controleert het hoogheemraadschap Rijnland of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden (de zgn schouw).
Als we niets doen…: Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing… Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Wie is verantwoordelijk?
Op Ons Buiten zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het onderhoud (met uitzondering van de sloot langs het Vervoornpad. Alle tuinen hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder andere overtollige waterplanten, takken en bagger).

Wat moet je doen?
– het verwijderen van (overtollige) waterplanten
– het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren
– het verwijderen van overhangende takken (ook langs het Vervoornpad)
– gezonken voorwerpen, stammen, stokken die de waterafvoer hinderen;

De schouw is dit jaar op 1 november.
Leden moeten vóór 20 oktober de sloot op orde hebben.

 

Snipperen takken op 29/10 (WEST)

Komend weekend wordt het goed tuinweer. Een goede gelegenheid om struiken en bomen te snoeien. Want zaterdag 29 oktober komt de hakselaar op de Westkant. U kunt uw takken naar twee plaatsen brengen op de parkeerplaats tegenover het Gymnasium op de plek die afgezet is met rood-witte linten. En ook tegenover de fietsenstalling van de buurttuinen. U kunt de takken brengen vanaf vrijdag 16.00 uur tot zaterdag ochtend 10 uur (bij de fietsenstalling kan dit tot 12.00 uur).

Hulp is welkom!!

Het is alleen toegestaan om takken te brengen: dus geen oogstresten, maaisel, planken, meubels, keukenkastjes of andere voorwerpen. Maaisel en oogstresten kunt u op uw tuin composteren. De overige zaken moet u zelf naar de milieustraat brengen.

 

30 aug: Prijsuitreiking tuinkeuring 2015

Eind juni heeft de commissie tuinkeuring van de LBA op alle tuinverenigingen een aantal tuinen en de complexen gekeurd. Het was voor ons weer een feest om de deelnemende tuinen en complexen te mogen bekijken. We hebben heel veel mooie bloemen, bomen, plekken voor dieren, moestuinen en meer gezien. We hebben ook veel geleerd van de gesprekken die we hebben gevoerd met onze
collega tuinders. Wat vooral opviel was de inzet, passie en liefde waarmee iedereen bezig is met zijn of haar tuin.

In de laatste week van augustus en de eerste week van september zullen de prijzen van de individuele tuinkeuringen worden uitgereikt. Er zijn 1e, 2e en 3e prijzen in de categorieën siertuin,
moestuin en gemengde tuin.

De uitreikingen vinden plaats tijdens de activiteiten die bij de verschillende complexen worden georganiseerd aan het einde van de zomer. Bij Ons Buiten zal de uitreiking plaatsvinden tijdens de zomertuinmarkt op zondag 30 augustus.

Wij hopen dat iedereen die mee heeft gedaan aan de tuinkeuring tijdens de prijsuitreiking aanwezig is. De 6 complexen aangesloten bij de LBA zijn ook door ons gekeurd. De prijs voor het winnende complex wordt uitgereikt op het LBA congres in december. Let dus op de aankondiging van dit Commissie Tuinkeuring LBA

Voor vragen over de tuinkeuringen of de prijsuitreiking kunt u terecht bij Gerard, secretaris van de LBA. Zijn mailadres is: secretaris@lba-leiden.nl