VOORZITTER LBA


Henk Boting is unaniem door de bondsafgevaardigden van de zes Leidse volkstuinverenigingen herkozen voor een tweede termijn. Het bestuur van Ons Buiten feliciteert Henk en wij wenst hem heel veel plezier met zijn
tweede termijn als voorzitter voor de Leidse Bond van Amateurtuinders!

Hieronder staat een citaat uit de persoonlijke brief van Henk Boting aan de tuinders van Leiden.

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Foto van de nieuwe natuurlijke oever van tuin 81.


De nieuw aangestelde ZZP’er, de Beheerder Ons Buiten (BOB), is begonnen met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers bij een aantal tuinen.
Een natuurvriendelijke oever is laag en heeft een geleidelijke overgang van water naar land. Die krijgt u door het landinwaarts afgraven van een
talud. Er is geen beschoeiing van hout, steen of kunststof meer nodig omdat de oeverplanten ervoor zorgen dat de grond wordt vasthouden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een subsidiepotje voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

De geleidelijke overgang van water naar land geeft planten en dieren meer ruimte. Op de drassige bodem en in het ondiepe water groeien oeverplanten en onderwaterplanten. Voor veel planten is de overgang van land naar water belangrijk. Dit is de plas-dras zone. Ook voor dieren die in het water en op het land leven is de natuurvriendelijke oever belangrijk. Denk aan vissen, amfibieën, kikkers, padden, insecten en kleine
zoogdieren. De oever geeft dieren ook de mogelijkheid om zich te
verplaatsen tussen het water en de oever. Een natuurvriendelijke oever
geeft dieren en planten alle ruimte en er ontstaat een rijk en gevarieerd
leven. Hoe meer de natuur haar gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van
het water. Het water ziet er dan ook helder uit.

Bij tuin 81 (rechts naast het Marnixhek) of rechts van het hoofdhek kunt u
zelf zien hoe een natuurvriendelijke oever eruit ziet.

Wilt u ook een natuurvriendelijke oever of wilt u er meer informatie over?
Vraag onze BOB of stuur een mail naar het bestuur: onsbuiteninfo@gmail.com

SLOTEN ONDERHOUDEN


De sloot hoort bij de tuin!

Het valt op dat er zeer veel tijd en energie aan een tuin besteed wordt. Dure planten worden gezaaid, geplant en vertroeteld tot ze een waar sieraad zijn voor de tuin. De mooiste tuinen, ware paradijsjes kom je tegen op onze volkstuincomplexen. De planten staan in goede grond, worden bemest en krijgen voldoende water om te groeien. Schoon en gezond water voor de planten komt als regen uit de lucht, of uit de sloot. Is het dan niet raar dat we meestal zo weinig tijd en energie besteden aan onze sloten? De sloot zorgt ervoor dat het te veel aan water kan worden afgevoerd. En hebben we tekort aan water? Dan kunnen we dat uit de sloot scheppen of pompen. Als de sloot goed wordt onderhouden dan levert dat ook een betere waterkwaliteit op voor de planten. In ieder geval veel beter dan kostbaar
drinkwater. Het probleem met onze sloten is, dat als een tuinder hem niet onderhoud, dan hebben andere tuinders er last van. Vaak weet men ook niet hoe men een sloot goed moet onderhouden, of vind men het te zwaar werk. Kijk elders op deze website voor tips om de sloot naast uw tuin te
onderhouden:
http://www.onsbuitenleiden.nl/tuinieren/de-sloot-hoort-bij-de-tuin/

Een oever met houtblokken en varens

GESLOTEN

Helaas ziet het bestuur zich genoodzaakt om de kantine weer te sluiten. Met de nieuwe Corona maatregelen is het noodzakelijk om te controleren op Corona-toegangsbewijzen in kantines en op terrassen. Omdat dat veel extra inspanning vraagt van onze vrijwilligers, heeft het bestuur besloten om de kantine tot nader order te sluiten.

Het bestuur heeft wel spreekuur. Het is fijn als u zich aanmeldt via de mail: onsbuiteninfo@gmail.com. Dan weet het bestuur dat u langskomt (en waarover het gaat). Maar u kunt ook gewoon langskomen. Het bestuur zal bij binnenkomst naar een Corona toegangsbewijs vragen. Het bestuur verzoekt u om buiten te wachten en daarbij 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

De tuinwinkel is open op zaterdag 6 november en op zaterdag 20 november. Omdat 1,5 meter afstand houden in de winkel niet mogelijk is, verzoeken wij u dringend om een mondkapje te dragen en buiten te wachten. Wilt u buiten bij het wachten wel 1,5 meter afstand houden alstublieft?

Het bestuur hoopt dat door de huidige maatregelen het aantal besmettingen snel afneemt, zodat de kantine snel weer op kan.

Het verenigingsgebouw is tijdelijk gesloten.

VOGELGRIEP


Vogelgriep (aviaire influenza), is een jaarlijks terugkerend en een razendsnel verspreidend virus dat voor grote ongerustheid zorgt. In Nederland (Zeewolde) is er helaas in oktober weer een zeer besmettelijke variant van dit virus gevonden. Wilde trekvogels kunnen dit besmettelijke en ziekmakende virus in een snel tempo verspreiden.
Voor hobbykippen geldt geen ophokplicht, maar een advies om kippen in
een ren te houden en te voeren onder netten of in de ren. Hobbyvogels en – kippen moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd van wilde vogels en hun vogelpoep. Besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke (wilde) vogels of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals vogelpoep van overvliegende vogels. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Houd uw dieren extra in de gaten en meld
dode dieren bij de dienst volksgezondheid.

Wintersluiting tuincomplex

Borden1

Op zondag 31 oktober 2020  begint het winterseizoen op Ons Buiten. Vanaf deze datum wordt het Gammahek voor de hele winter afgesloten. Het IJsselmeerhek en het Marnixhek gaan om 18.00 uur dicht en het hoofdhek sluit om 22.00 uur. ’s Ochtends om 09.00 uur worden de IJsselmeer- , Marnix en hoofdhekken weer geopend.
Elke avond worden er rondes gelopen door onze toezichthouders.

Na 22 uur is aanwezigheid binnen de hekken alleen toegestaan voor de wachtlopers die dienst hebben die avond. Het bestuur heeft tot deze maatregel besloten om het aantal inbraken en insluipingen terug te brengen EN om het illegaal wonen op het complex tijdens de winterperiode onmogelijk te maken.

Als het water er weer opgaat dan gaan de hekken ook weer dag en nacht open.

REGELS SLUITING HEKKEN IN HET WINTERSEIZOEN op Ons Buiten

Het tuincomplex Ons Buiten heeft 4 toegangshekken.

In het winterseizoen als het water wordt afgesloten, tussen ± 2 november en 1 april, gaan de toegangshekken op slot.

 1. Het Hoofdhek bij het verenigingsgebouw gaat tussen 22.00 uur en 9.00 uur dicht.
 2. Het Gammahek gaat het hele winterseizoen op slot.
 3. Het IJsselmeerlaanhek bij het bruggetje is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.
 4. Het Marnixhek is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.

10 Regels Ons Buiten

De 10 belangrijkste punten samengevat uit het huishoudelijk reglement van Ons Buiten.

1. Heggen en afscheidingen.
Ons buiten is een park en geeft dus ruim uitzicht.
De heg is voor leden van na 1-5-2018 altijd maximaal 80 cm (art 39. hhr)
Maximale maat van schutting is 360 cm breed en 180 cm hoog (art 22b. hhr)
Hagen en struiken die de buren schaduw bezorgen mogen maximaal 200 cm hoog worden.

2. Bouwen en bestraten.
Ons Buiten is een tuinvereniging, geen bouwvereniging.
Op de website vind je het bouwreglement http://www.lba-leiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Bouwvoorschriften-LBA_Uitgave-12-2019.pdf
Bouwen mag pas na verkrijgen van toestemming bouwcommissie en gemeentelijke vergunning.
70 % van het totale oppervlak van de tuin moet bestaan uit beplanting.(art. 30 hhr)

3. Veur
Het klimaat verandert en de grote regenbuien geven veel water.(art.11 huurcontract gemeente). Er is een greppel aan de rechterzijde van je tuin en deze moet je vrij houden voor waterafvoer (art. 17)

4. Herrie
Tuinieren doe je voor je ontspanning. Tussen 20.30 en 8.30 uur geen muziek, machines en hard praten (art. 22 l). Op zondagen de hele dag geen muziek en machines.

5. Vuur
Het is verboden om andere materialen dan schoon en droog hout te verbranden.(art. 21 f)
Open vuur maken altijd in een vuurkorf op een stenen ondergrond. (milieuwet)

6. (Ver)kopen tuin of huisje
Als lid krijg je een tuin in gebruik, de tuin is niet je bezit.
(huisje is vergelijkbaar met jacht en tuin met jachthaven)
De overdracht van een tuin en/of huisje kan uitsluitend via het bestuur. (art. 6 statuten)

7. Onderhoud huisje en tuin
Je bent verplicht om je tuin en huisje in goede staat te houden. (statuten art. 6 lid 4a)
Wie het onderhoud verwaarloost kan zijn lidmaatschap (dus gebruik van tuin en huisje) kwijtraken.

8. Vrienden, familie of kennissen
Het is verboden je tuin in gebruik te geven aan anderen. Als lid mag je natuurlijk wel samen met je vrienden, familie of kennissen tuinieren. Met schriftelijke toestemming van het bestuur kan je iemand als medegebruiker aanwijzen. (art. 23 hhr)

9. Overnachten (art. 15 hhr)
Alleen in het tuinseizoen van 1 april tot 31 oktober mag je op de tuin overnachten. In het winterseizoen (1 november tot en met 31 maart) gaan de hekken om 18.00 uur dicht, het hoofdhek gaat in het winterseizoen om 22.00 dicht.

10. Bomen
Ons Buiten staat op de groene kaart van en dus zijn alle bomen beschermd. (gemeentelijke verordening)
Kappen, omzagen, kandelaberen en/of knotten mag alleen met schriftelijke toestemming van de bomencommissie. Een boom is een boom als zij op 100 cm hoogte een omtrek groter dan polsdikte heeft.

CORONA MEDEDELING (Update)

Beste tuinders,

Per 25 september zijn er weer nieuwe coronaregels voor de horeca.
Ons Buiten valt onder de regels voor sportkantines.
Die zijn als volgt:

 • Als mensen gebruik willen maken van de horeca dan moeten ze een coronapas laten zien
 • Mensen mogen wel zonder pas naar binnen als de kantine en de horeca gescheiden zijn.
 • Je hebt geen coronapas nodig voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken. Dat betekent in de kantine zonder pas wel mogen zitten, maar niets nuttigen. En voor het afgescheiden horecagedeelte moet je een coronapas laten zien. Het bestuur wil de vrijwilligers niet belasten met deze controle. Maar het bestuur moet zich wel aan de regels houden.

  Wat kan dan wel?
 • Iedereen mag naar binnen, maar niets eten of drinken
 • Koffie, thee en water staat buiten op het terras
 • Eten en ander drinken via de zijdeur bestellen en afhalen

Met vriendelijke groet,
Paul, Karien en Saskia
(Bestuur Ons Buiten)