PLANT VAN DE MAAND


Winterakoniet – Eránthis hyemális

Een van de eerste bloeiers in het nieuwe jaar is de winterakoniet, Eránthis hyemális, uit de ranonkelfamilie met gele bloemen. Het is een echte schaduwplant en behoort tot onze stinsenflora. Winterakonieten zijn goed
te combineren met sneeuwklokjes en krokussen. In het wild vind je ze in loofbossen en dan met name in essen- en iepenbossen op grazige plekken.

Oorspronkelijk is het een Zuid-Europese soort die veel is aangeplant in buitengoederen en van daaruit verwilderde en deel werd van onze natuurlijke flora. In de volkstuin hebben ze het ook naar hun zin op een humusrijke en vochtige plek onder bomen en struiken die ’s winters hun blad verliezen. Winterakonieten groeien uit knolletjes. Je kunt de knolletjes het beste planten aan het eind van de zomer of begin van het najaar. De knolletjes moeten ongeveer 5 cm diep worden geplant en 7,5 cm uit elkaar voor een mooi effect.
Omdat ze vroeg in het jaar bloeien, zeker in een zachte winter, krijgen
ze weinig insectenbezoek hoewel vliegen, wespen en korttongige bijen de normale bezoekers zijn van winterakonieten. Alleen op warme zonnige dagen tijdens een zachte winter en de zeer vroege lente komen ze langs.
De gele bloemdekbladen hebben een typische vorm en worden ook wel honingbakjes genoemd.

Commissie Natuurlijk Tuinieren

Lezing 27 oktober: Hoe krijg je meer vlinders in je tuin en welke herken je?

Wat vliegt er ‘s in de zomer zoal om je oren? Ga mee in de wereld van de Vlinderstichting op Tuinvereniging Ons Buiten. Op 27 oktober geeft vlinderkenner Kars Veling een presentatie: je leert meer over deze prachtige dieren. Het aantal plaatsen is beperkt dus geef je snel op!

De presentatie start om 19.30 uur bij het verenigingsgebouw.

Opgeven kan via deze link:

 https://www.biodiversiteitinbeeld.com/event-details/vlinderstichting-presentatie

Vlinder op een blaadje op een plant bij Ons Buiten

Groetjes namens Commissie Biodiversiteit in Beeld,

Insecten zoeken bouwmaterialen

Voor de bouw van hotel voor insecten op ‘Ons Buiten’

De fundering is gelegd en de muren staan klaar om in elkaar gezet te worden. In totaal komen er zes kisten met vakken op balken en met een afdak.

Alleen… de inhoud ontbreekt nog, ‘de bedden’ zeg maar, waar de bijen, wespen, vlinders, vliegen, oorwormen, en lieveheersbeestjes eitjes leggen, voedsel opduikelen en beschutting vinden. Die zijn het allerbelangrijkste!

Insecten zijn kieskeurig, ze willen de beste ‘bedden’ die er zijn. Voor de inrichting van het hotel vragen we daarom uw hulp.
In onderstaande lijst staat welke materialen de insecten graag gebruiken. We nodigen u uit om materialen die u kunt en wilt bijdragen een half uur voorafgaand aan de ALV op 30 oktober in de serre van het vereningingsgebouw in te leveren bij een commissielid van natuurlijk tuinieren. De commissie zorgt er dan voor dat het hotel kant en klaar, ingericht en wel, begin wordt geplaatst.

Insect zoekt een hotel

Helpt u mee de bijen en andere insecten te voorzien van lekkere nestelplekken?

U kunt de volgende materialen op 30/10 inleveren:

 1. Stammetjes van Eik, Esdoorn Es en Beuk en tropisch afval hout met minimale dikte van 15cm, alle onbewerkt
  Deze zijn een populair onderkomen voor vele zeer nuttige bestuivers zoals bijen en solitaire wespen, waarvan de larven voeden zich met bladluizen.
 2. Bamboestokken
  Bieden onderdak voor metselaar bijen, die de eerste bloemen van fruitbomen bestuiven, soms al in de maand maart.
 3. Stro of hooi
  Beschutting voor o.a. gaasvliegen, waarvan de larven zich voeden met vele plagen zoals bladluizen, wolluizen, witte vliegen, tripsen of eieren van de mijt. Ook isolatie voor vlinders.
 4. Bloempotten van steen
  Trekken oorwormen aan die graag ongedierte zoals bladluizen eten.
 5. Onbewerkte houten planken of takken
  Hout opgestapeld achter beplating of liggend op de grond trekt insecten die dood hout afbreken.
 6. Bundels van mergtakken van braamstruik, roos of vlier
  Bieden onderdak ideaal voor o.a. zweefvliegen. Merg dient ook als voedsel
 7. Leem/zand
  Verweerde leem trekt bepaalde solitaire bijen; zand / losse grond om het insectenhotel trekt graafwespen
 8. Ventilatiestenen
  Voor o.a. solitaire bijen.
 9. Onbewerkte houten planken met sleuven in de plank of tussen planken
  Verticale sleuven of gaten trekt vlindersoorten die als vlinder overwinteren. Zorg voor goede isolatie cq tochtvrije plek.

Commissie Natuurlijk Tuinieren

BIODIVERSITEITSCOMMISSIE


De Biodiversiteitscommissie is de laatste maanden volop
aan de slag gegaan met het oppakken van diverse zaken die stil
gelegen hebben door de Corona. Zo heeft de commissie contacten gelegd en weer aangehaald met verschillende mensen om te vragen of zij ons nog kunnen en willen helpen met de inventarisaties.

Een hulp is een Koen van Zoest (van de KNNV). Hij leidt volgend jaar de inventarisatie van de inheemse planten en struiken. Verder is er contact met het Insectencentrum van Nederland (EIS). Daar werken veel mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaalde insectensoort. Hopelijk kunnen zij ons helpen en eventueel een workshop of rondleiding doen over insecten die op Ons Buiten leven.
Ook is weer contact met Jeannetten Teunissen, zij gaat de inventarisatie van (korst)mossen doen. Jacqueline Henrot, een specialist op het gebied van oeverplanten, zal volgend jaar waarschijnlijk een workshop geven over oeverplanten op Ons Buiten.

Cisca van der Zwan, een waardplantenspecialist, zal in het voorjaar een lezing geven over waardplanten en welke insecten baat hebben bij het zaaien en planten van waardplanten. Een specialist op het gebied van kevers, Menno Schilthuizen van Naturalis, gaat in het voorjaar een workshop geven over kevers. En Wouter Moerland gaat in oktober een excursie geven over “bladminerende” vlinders.
Verder is de commissie nog bezig met:
-het regelen van een workshop over biodiversiteit:
-een workshop over bijen;
-een rondleiding langs paddestoelen;
-een vogelwandeling op Ons Buiten;
-een lezing over egels.
Tenslotte is de commissie druk met het organiseren van een “biodiversiteitsmarkt” op 22 mei – de dag van de biodiversiteit.

Meldingen van bijzonder soorten doet de commissie (en kunt u zelf doen) op <waarneming.nl> en op <stadsnatuurmeetnet>. Ook is er een lijst beschikbaar met soorten die reeds op Ons Buiten en in de Tuin
van Noord zijn waargenomen. Mocht u zelf dieren of planten inventariseren stuur dan een mail naar de commissie (en zet het op waarneming.nl – Tuin van Noord en op Stadnatuurmeetnet).

Even een korte agenda van komende activiteiten: (onder voorbehoud ) verder info volgt nog:

 • 25 september: Burendag, uitdelen stinzenplantbolletjes voor bijen.
 • 13 oktober : Lezing over stinzenplanten door Koen van Zoest
 • 27 oktober: Lezing door de Vlinderstichting.
Vlinder op Ons Buiten

13 oktober: Lezing over stinzenplanten

Op woensdag 13 oktober organiseert de Commissie Biodiviteit in Beeld een lezing over stinzenplanten (denk aan sneeuwklokjes, anemonen, wilde narcissen). Een stins is een Fries woord voor een verdedigbaar een landhuis (vaak met een toren). Bewoners van de stinzen hadden de gewoonte voorjaarsbloeiers rondom hun huis te planten. Rond de stinzen zijn deze planten verwilderd: ze komen elk jaar vanzelf opnieuw op.

Wil je van alles leren over de boeiende stinzenplanten? Koen van Zoest kan je er heel veel over vertellen!

Aanmelden kan alleen via deze link: https://www.biodiversiteitinbeeld.com/event-details/knnv-lezing-over-stinzenplanten-denk-aan-sneeuwklokjes-anemonen-wilde-narcissen

Locatie is het verenigingsgebouw van Ons Buiten

Dag van de Biodiversteit.

Op zaterdag 22 mei is het zo ver!

Biodiversiteit is kortweg de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied – van een waterdruppel tot een compleet bos of zelfs de aarde als geheel. Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot
woestijnen.
Op tuinvereniging Ons Buiten is de commissie Biodiversiteit al een paar jaar bezig om te inventariseren welke soorten er binnen Ons Buiten en in de Tuin van Noord leven. Door de corona heeft het even stil gelegen, maar de commissie wil dit snel weer oppakken. Daarom wil de commissie op zaterdag 22 mei tussen 10-12 uur aandacht besteden aan de dag van de biodiversiteit. De commissie zal een aantal kleinschalige activiteiten houden buiten aan de zijkant van het verenigingsgebouw. Er ligt een gratis bijenmengsel op u te wachten om gezaaid te worden, er is voorlichtingsmateriaal en u kunt uw overtollige zaden en plantjes brengen bij onze “Mag ik een stekkie?”-tafel. U kunt dan weer iets anders van deze tafel meenemen.

Ook zijn er zoekkaarten tekoop voor 0,50 cent per stuk (pinnen kan niet!) en verschillende soorten zaden. Verder zal Richard Schoenmaker rondleidingen houden door zijn tuin, waar u de meest bijzondere tuin van het complex kunt bewonderen.

Met vriendelijke groet,
De biodiversiteitscommissie.

BIODIVERSITEITSCOMMISSIE HEEFT EEN VERRASSING

Verrassing! Zaterdag 22 april en zondag 23 april tussen 11.00 – 12.00 uur kan ieder lid van Ons Buiten een gratis plantje en een zakje bloemenmix voor bijen ophalen bij het verenigingsgebouw.  

Ons Buiten heeft geld gekregen van de Groene Motor om planten te kopen  voor meer voedselaanbod voor bijen.  

https://www.zelfdoeninzh.nl/content/vouchers-van-de-groene-motor/

De planten hebben we besteld bij Festina Lente in Katwijk. Wil je meer weten wat je kan doen in je tuin voor wilde bijen? Kijk op https://www.nederlandzoemt.nl/doe mee/partner-action/aan-de-slag-in-eigen-tuin/

Broedseizoen

Het broedseizoen is aangebroken. Vogels zijn van half maart tot half juli druk in de weer met het maken van een nest, eieren uitbroeden en jongen verzorgen. Toch worden bomen en struiken in deze periode wel eens gesnoeid. Mag dat wel? De regel is als volgt: Het kappen en snoeien van bomen of struiken tijdens het broedseizoen is verboden als daarin een vogel aan het broeden is of als er een jaarrond beschermd nest in zit en deze wordt verstoord of vernield. Alle inheemse vogels, hun nesten en eieren zijn namelijk beschermd op grond van de Wet natuurbescherming. In de broedperiode van 15 maart tot 15 juli mag je nesten van deze dieren dus niet verstoren. Die zijn beschermd vanaf het eerste takje tot het uitvliegen van het laatste jong.

Jonge ransuil gefotografeerd op Ons Buiten door Sander Ariaans