3/11: Wintersluiting tuincomplex

Borden1

Op 3 november 2017 begint het winterseizoen op Ons Buiten. Het water wordt afgesloten en de hekken bij de Marnixstraat en aan de IJselmeerkant gaan om 18 uur dicht. Het hoofdhek gaat om 22 uur op slot. Zorg dat u op tijd buiten bent. Na 22 uur is aanwezigheid binnen de hekken alleen toegestaan voor de wachtlopers die dienst hebben die avond. Het bestuur heeft tot deze maatregel besloten om het aantal inbraken en insluipingen terug te brengen EN om het illegaal wonen op het complex tijdens de winterperiode onmogelijk te maken. ’s Morgens om 7 uur gaat het hoofdhek weer open, de andere twee hekken gaan om 9 uur weer open.

Als het water er weer opgaat dan gaan de hekken ook weer dag en nacht open.

 

 

 

REGELS SLUITING HEKKEN IN HET WINTERSEIZOEN op Ons Buiten

 

Het tuincomplex Ons Buiten heeft 4 toegangshekken.

In het winterseizoen als het water wordt afgesloten, tussen ± 3 november en 1 april, gaan de toegangshekken op slot.

  1. Het Hoofdhek bij het verenigingsgebouw gaat tussen 22.00 uur en 7.00 uur dicht.
  2. Het Gammahek gaat het hele winterseizoen op slot.
  3. Het IJsselmeerlaanhek bij het bruggetje is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.
  4. Het Marnixhek is overdag open, en gaat tussen 18.00 uur en 9.00 uur op slot.

ZOMERSLUITINGDe zaterdagen 22 juli, 29 juli en 5 augustus is het verenigingsgebouw
gesloten. Dus geen spreekuur, geen kantine en geen werkbeurten.

 

De sloot hoort bij de tuin

Voor goed waterbeheer is het van belang dat alle sloten (ook wel watergangen genoemd) goed worden onderhouden. Ze worden namelijk gebruikt voor de afvoer van water (in perioden met veel regen) en voor de aanvoer ervan (in droge tijden). Elk jaar controleert het hoogheemraadschap Rijnland of de watergangen en hun oevers goed zijn onderhouden (de zgn schouw).
Als we niets doen…: Ingetrapte oevers, teveel waterplanten, ingevallen blad en overhangende begroeiing… Als we watergangen niet onderhouden, slibben ze uiteindelijk dicht. Naast problemen met het watersysteem geeft dat ook andere problemen. Zo zijn ondiepe sloten slecht voor het waterleven. De temperatuur wisselt daar snel en vooral in de zomer kan dit leiden tot zuurstofarm water, met stank en vissterfte tot gevolg.

Wie is verantwoordelijk?
Op Ons Buiten zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het onderhoud (met uitzondering van de sloot langs het Vervoornpad. Alle tuinen hebben een ontvangstplicht voor het slootvuil (onder andere overtollige waterplanten, takken en bagger).

Wat moet je doen?
– het verwijderen van (overtollige) waterplanten
– het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren
– het verwijderen van overhangende takken (ook langs het Vervoornpad)
– gezonken voorwerpen, stammen, stokken die de waterafvoer hinderen;

De schouw is dit jaar op 1 november.
Leden moeten vóór 20 oktober de sloot op orde hebben.

 

Zomertuinmarkt op zondag 4 september

Het wordt al een traditie bij Ons Buiten: de jaarlijkse zomertuinmarkt op de eerste zondag van september. Van 11.00  tot 15.00 uur kunnen bezoekers genieten van een gevarieerde markt, waar onder andere planten, kruiden, zelfgemaakte jam en andere leuke en lekkere dingen te zien en te koop zijn. Een onderdeel waar veel tuinders naar uitkijken zijn de wedstrijden, zoals die voor de mooiste groente/fruitmand, de grootste pompoen, de grootste courgette, de lekkerste taart. Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten, zoals de ‘Kleine beestjes-safari’.

Het programma:
11.00 uur       Ludieke opening
11.00-11.30 uur  Inleveren groenten en taarten
12.00 uur       Prijsuitreiking tuinkeuring Leidse Bond van Amateurtuinders
12.30 uur        Prijsuitreiking groenten en taarten
13.00 uur        1e Rondleiding op 3 tuinen: heemtuin, imkertuin, siertuin
14.00 uur       2e Rondleiding op 3 tuinen: heemtuin, imkertuin, siertuin
11.00-15.00 uur   Kinderactiviteiten:
– insectensafari,
– bijenhotel maken
– grabbeljurk

11.00-15.00 uur Ruilbeurs van planten

11.00-15.00 uur:   Markt met: bijzondere planten, kruiden, sieraden, kaas, handwerk, honing, lekker eten: zalm, wafels, hapjes, hamburgers