UILEN met UILSKUIKENS GESPOT


En weer hebben we een nest met jonge ransuilen.
Er zijn wel 4 uilskuikens gespot op Ons Buiten.