Taxatie

U kunt uw huisje en andere opstallen laten taxeren door de taxatiecommissie. Hier zijn kosten aan verbonden. Via het bestuur kunt u een afspraak maken (mailadres: onsbuiteninfo@gmail.com).