Rooster werkbeurten Oost 2018

Als u komt werken meldt u zich om 8.45 uur bij het werkhok op tuin 386. Er ligt een in- / aftekenlijst, hier vul je jou naam in, zodat de werkbegeleiders weten wie er die ochtend zijn. Er is koffiepauze van 10.30 uur tot 11.00 uur in (of buiten) het werkhok op tuin 386. Om 12.00 uur gereedschap inleveren en schoonmaken. Om 12 uur tekent u de lijst af. Bij de Oostkant is iedereen ingeroosterd, wanneer je echt niet kunt, dan kun je je afmelden bij Cok Pouw 06-20597816.
De werkbeurtbegeleiders op Oost zijn Nol, Cok, Hans en Rob.

Op 17 november is de laatste inhaal werkbeurt!!!