Rooster werkbeurten West 2021

Beste medetuinders,

Door de 1,5 meter Corona maatregelen zijn de werkbeurten in 2020 anders dan anders geregeld. Overwegend is dat goed gegaan en we hebben ervan geleerd. Daarom dit jaar een iets gewijzigde opzet.
Iedereen tegelijk op zaterdagen komen is te gevaarlijk.
En gereedschappen delen en doorgeven zonder desinfectie willen we ook niet. Vandaar de volgende opzet vanaf 31 maart:
1. Ieder lid van de vereniging onder de 70 jaar heeft elk jaar 9 uur werk bijdrage plicht voor de vereniging; meestal waren dat drie zaterdag ochtenden van 9 tot 12 uur.
2. Op de oosttuinen zorgen Cock, Nol , Rob en Hans volgens een eigen schema voor de werkbeurten
3. Tot 15 april 2021 kon elk tuinlid kiezen uit een takenlijst. Onder staat de instructie voor mensen die gekozen hebben voor deze optie.
4. Tuinders die nog geen taak hebben gekregen via de werkbeurten app kunnen op zaterdagen hun werkbeurt komen  doen. Bijna elke zaterdag zijn er van 9 tot 12 uur werkbeurt mogelijkheden voor maximaal 12 mensen. 

Datum werkbeurten West  Tuinnummers
Zaterdag 24 april  Tuinen 12-100
Zaterdag 01 mei  Tuinen 101-200
Zaterdag 08 mei  Tuinen 201-300
Zaterdag 15 mei  Tuinen 301-371
Zaterdag 22 mei  Tuinen 12-100
Zaterdag 29 mei  Tuinen 101-200
Zaterdag 05 juni  Tuinen 201-300
Zaterdag 12 juni  Tuinen 301-371
Zaterdag 19 juni  Tuinen 12-100
Zaterdag 26 juni  Tuinen 101-200
Zaterdag 03 juli  Tuinen 201-300
Zaterdag 10 juli  Tuinen 301-371

Op deze manier komt iedereen een beetje verdeeld over het jaar en kan iedereen veilig zijn taak doen zonder  besmettingsgevaar. 

Mensen die via de app een taak op zich genomen hebben, zorgen er in hun eigen tijd voor dat ze de taak goed  uitvoeren. Wie zijn werkbeurt niet of gedeeltelijk niet doet krijgt een boete van maximaal 150 euro.

Vragen kan je sturen naar WhatsApp van de werkbeurtenmobiel 06 333 222 17.

Regels voor de takenlijst:
-Als het lid zelf verhinderd is dan kan het een volwassen vervanger/familielid/buur/vriend(in) regelen
-Zorg voor eigen gereedschap als er een * bij jouw taak staat
-Als gereedschap van de vereniging nodig is kan dat alleen via een  WhatsApp groep
-Wie instructie of begeleiding nodig heeft moet op zaterdagen langs komen tussen 9 en 12uur.
-Je maakt een foto, in de werkbeurten app, van je werkopdracht locatie voor je begint en als je klaar bent, dan is voor iedereen duidelijk wat je gedaan hebt.
-Deze foto’s app je naar de werkbeurten mobiel 06 333 222 17 en gelden als bewijs voor je werkuren
-Leden die al actief zijn in commissies doen op die manier hun werkbeurt

Het nieuwe Werken in 2020

In 2020 mogen tuinders op West ook op andere dagen komen dan zij ingeroosterd zijn (zijn er meer dan 20 mensen dan moeten mensen die niet volgens het rooster komen op een ander tijdstip een vervangende werkbeurt doen).

Voor het doen van een werkbeurt meld je je om 9.00 uur bij het werkhok naast de winkel. Er is een koffiepauze om 10.30 uur in het verenigingsgebouw. Om12.00 uur gereedschap inleveren en schoonmaken. Dan krijg je een groene kaart die je invult en in de brievenbus van het verenigingsgebouw doet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de kaart. Dus let op vergeet de kaart niet!

In bezit van een smartphone en echt geen tijd op zaterdagen voor een werkbeurt? 
Stuur dan een mail naar onsbuiteninfo@gmail.com met naam, tuinnummer en telefoonnummer. Je kan dan deelnemen aan werkbeurt klussen op andere tijden dan de zaterdagochtend. Uw nummer komt dan in een whats app groep. Dit wordt geregeld door Bert Jansen. Ook voor deze mogelijkheid geldt dat u echt drie keer actief deelneemt aan de uitvoering van klussen.
(Zie ook de pagina “Werkbeurt” onder “huisregels”).

Rooster West

Op West is het rooster niet verplicht: je kan komen wanneer het je uitkomt. Voor liefhebbers komt er in het voorjaar van 2020 toch een rooster: dit wordt gepubliceerd in de Buitenpost en zal t.z.t ook hier verschijnen.