3. Veel gestelde vragen

Voor wie zijn de buurttuinen bedoeld?

De buurttuinen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen uit omliggende wijken (De Kooi, Slaaghwijk, Groenoord , Nieuw Leijden. Mochten niet alle tuinen bezet zijn, zijn mensen uit andere wijken van Leiden welkom.

Hoeveel buurttuinen zijn er en hoe groot zijn ze?

Er zijn 40 buurttuinen van ongeveer 35-40 m2

Wat kost een buurttuin?

De kosten van een buurttuin bedragen € 105,-. Daarnaast betaalt u (eenmalig) € 10,- inschrijfkosten en € 100,- borg.

Voor hoelang krijg ik een buurttuin in gebruik?

Het tuinjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt zonder actieve opzegging van de tuinder stilzwijgend verlengd met een jaar. Opzegging door de tuinder voor 1 december van het lopend jaar. 

Wanneer kan je inschrijven?

Je kunt je inschrijven voor een buurttuin via de buurttuincommissie, zij zijn bereikbaar per mail: buurttuinenonsbuiten@gmail.com.

Het nieuwe jaar is al begonnen. Is het nog mogelijk dit jaar een buurttuin in gebruik te nemen?

voor 2021 zijn er geen tuinen me e beschikbaar en er is een wachtlijst. Voor meer informatie stuur een mail naar buurttuinenonsbuiten@gmail.com

Mag ik alles verbouwen?

In de buurttuinen mogen alleen groenten, klein fruit en bloemen worden verbouwd. Het is verboden om aardappelen te verbouwen en bomen en struiken te planten. Ook verboden zijn woekerplanten zoals heermoes, bamboe, Japanse Duizendknoop, braam en munt. Munt mag alleen in een kuip.
Verder is het verboden om kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Waar laat ik mijn gereedschap?

Op iedere tuin staat een gereedschapskist. Je moet zelf voor de afsluiting van de kist zorgen. De kist mag niet afgedekt worden met plastic wat kan v e pulveren of loslaat, dit komt in het milieu terecht (plastic soep).

Mag ik een kas op de buurttuin plaatsen?

Bebouwing, kasjes/glasbouw en meubilair is verboden. Ons Buiten zorgt voor een standaard gereedschapskist van 200x50x45. Wel toegestaan zijn buizen met folie van maximaal 0.50 meter hoog en tonkinstokken van maximaal 2.50 meter hoog.

Wat doe ik met het afval?

Het afval moet je mee naar huis nemen. Groenafval kan naar een composthoop. Het is mogelijk om een composthoop op te zetten op je eigen buurttuin. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de composthoop bij het werkhok.

Wat houdt een werkbeurt in?

Iedere buurttuinder verricht 2x per jaar een werkbeurt. Je meld je om 9.00 uur bij het werkhok. En vergeet om 12.00 uur niet om de groene ingevulde werkbeurtkaart in de brievenbus te doen!

Aanvulling voor 2021: 
In verband met corona zijn er voorlopig geen werkbeurten. Elke buurttuinder houdt de strook vrouwenmantel onder de leibomen over de breedte van zijn eigen tuin vrij van onkruid en zwerfafval. Ook het algemene pad voor de kist wordt bijgehouden (vrij van onkruid en zwerfafval). Plus het rechter pad van je tuin.

http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/huisregels/werkakties/

http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/rooster-werkbeurten-west/

Hoe kan ik contact opnemen met de buurttuincommissie?

Wij zijn via buurttuinenonsbuiten@gmail.com te bereiken. Houd er rekening mee dat de commissieleden vrijwilligers zijn. De vrijwilligers doen dit naast hun andere bezigheden. Het kan daarom gebeuren, dat je niet altijd snel antwoord krijgt.