3. Veel gestelde vragen

Voor wie zijn de buurttuinen bedoeld?

De buurttuinen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen uit omliggende wijken. Mochten niet alle tuinen bezet zijn, zijn mensen uit andere wijken van Leiden welkom.

Hoeveel buurttuinen zijn er en hoe groot zijn ze?

Er zijn 40 buurttuinen van ongeveer 35-40 m2

Wat kost een buurttuin?

De kosten van een buurttuin bedragen € 105,-. Daarnaast betaalt u (eenmalig) € 10,- inschrijfkosten en € 100,- borg.

Voor hoelang krijg ik een buurttuin in gebruik?

Je krijgt de buurttuin voor 1 jaar (1 jan-31 dec) in gebruik. Na afloop van de periode dient de buurttuin leeg (dus zonder planten, afval, etc) opgeleverd te worden.

Wanneer kan je inschrijven?

Je kunt je inschrijven voor een buurttuin via de buurttuincommissie, zij zijn bereikbaar per mail: buurttuinenonsbuiten@gmail.com.

Wanneer weet ik of ik een buurttuin heb?

Tot 1 november kan iedereen zich inschrijven voor het komende jaar. Na 1 november worden de inschrijvingen bekeken en de buurttuinen ingedeeld. Mochten er meer inschrijvingen zijn dan buurtuinen, wordt er geloot. Degene uit omliggende wijken hebben voorrang boven mensen die verder weg wonen.

Het nieuwe jaar is al begonnen. Is het nog mogelijk dit jaar een buurttuin in gebruik te nemen?

Dit jaar zijn er geen buurtuinen meer beschikbaar zijn.  Voor nader informatie stuur een mailtje aan de buurttuincommissie (buurttuinenonsbuiten@gmail.com), zij nemen contact met je op.

Ik heb dit jaar een buurttuin. Betekent dit dat ik volgend jaar ook een buurttuin kan krijgen?

Je moet je ieder jaar opnieuw inschrijven.

Kan ik volgend jaar dezelfde buurttuin krijgen?

Je kunt wel aangeven of je het komende jaar dezelfde buurttuin wilt hebben, maar dit is geen garantie dat het ook zo is. Dat heeft te maken met de hoeveelheid inschrijvingen en de voorkeur van de andere gegadigden.

Mag ik alles verbouwen?

In de buurttuinen mogen alleen groenten, klein fruit en bloemen worden verbouwd. Het is verboden om aardappelen te verbouwen en bomen en struiken te planten. Verder is het verboden om kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Waar laat ik mijn gereedschap?

Op iedere tuin staat een gereedschapskist. Je moet zelf voor de afsluiting van de kist zorgen.

Mag ik een kas op de buurttuin plaatsen?

Bebouwing, kasjes/glasbouw en meubilair is verboden. Ons Buiten zorgt voor een standaard gereedschapskist van 200x50x45. Wel toegestaan zijn buizen met folie van maximaal 0.50 meter hoog en tonkinstokken van maximaal 2.50 meter hoog.

Wat doe ik met het afval?

Het afval moet je mee naar huis nemen.

Het is mogelijk om een composthoop op te zetten op je eigen buurttuin. Deze moet wel aan het eind van het jaar verwijderd worden bij het opleveren van de tuin. Deze composthoop mag geen overlast geven aan je buren.

Wat houdt een werkbeurt in?

Iedere buurttuinder verricht 2x per jaar een werkbeurt.
Je meld je om 9.00 uur bij het werkhok. En vergeet om 12.00 uur niet om de groene ingevulde werkbeurtkaart in de brievenbus te doen!

Rooster 2021 Buurttuinwerkbeurten
Het rooster voor 2021 is helaas nog niet beschikbaar.

http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/huisregels/werkakties/

http://www.onsbuitenleiden.nl/leden/rooster-werkbeurten-west/

Hoe kan ik contact opnemen met de buurttuincommissie?

Wij zijn via buurttuinenonsbuiten@gmail.com te bereiken. Houd er rekening mee dat de commissieleden vrijwilligers zijn. De vrijwilligers doen dit naast hun andere bezigheden. Het kan daarom gebeuren, dat je niet altijd snel antwoord krijgt.