Stop de Japanse Duizendknoop

Japanse Duizendknoop is een sterk woekerende plant. Tuinders wordt verzocht deze plant te bestrijden door de bovengrondse delen af te knippen en de plek met een dik (vijver)folie af te dekken.

De takken van deze plant mag je niet bij de inzamelplaatsen voor takken leggen. Elk snippertje kan weer uitlopen tot een nieuwe plant. Wordt een plant toch gesnipperd dan lopen we het risico dat de Japanse Duizendknoop zich over het hele complex verspreidt!

Takken, twijgjes of wortels van deze plant mogen ook niet op de composthoop. Kleine stukjes van de plant groeien namelijk makkelijk
weer uit tot een grote plant. Via de composthoop kan de plant zich opnieuw verspreiden.

Wat mag wel?
Plantresten Japanse duizendknoop kunnen in zakken mee naar huis. Ze kunnen dan bij het restafval (en niet bij GFT). Je kan de zakken ook rechtstreeks naar de Milieustraat brengen!
Ook de wortels van deze plant of grond met resten van wortels kunnen ppk in zakken mee naar huis (bij het restafval) of rechtstreeks naar de Milieustraat.

Japanse Duizendknoop

TAKKEN SNIPPEREN


Op West:
Van vrijdag 16 oktober tot zaterdag 7 november kunnen coniferen/naaldhouttakken langs de oever tegenover het fietsenhok en loofhouttakken (eiken, wilgen, kastanje, linde, etc.) op het plein naast de kantine voor de tijdelijke afrastering verzameld worden. Om de drukte te verspreiden zal er op drie maandagen gesnipperd worden: op 26/10, 2/11 en 9/11. We storten de snippers op maandag 26 oktober en 2 november nabij het wilgenprieel en op 9 november bij het Marnixhek (tegenover Theehuis Noord).

Op Oost:
Maandag 26 oktober zal de snipperploeg de bovenste takken van de berg aldaar verwerken. De berg snippers zal daar ook gestort worden.

Takken worden gesnipperd.

TUINTIPS

• Veel planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Veel van deze zaaddozen zijn leuk om boeketten mee te maken en te bloemschikken. Zoals de hortensiabloemen, die je kunt verzamelen en drogen. De hortensiabloemen mag je knippen indien ze papierachtig aanvoelen en knisperen wanneer je erover wrijft.
De zaden van eenjarige bloemen kan je verzamelen en drogen. In het voorjaar kan je ze dan weer zaaien.
• De EU-lidstaten stemmen over een paar weken over een nieuwe richtlijn voor de bescherming van bijen. De Tweede Kamer heeft de minister opgeroepen zich hard te maken voor betere in plaats van slechtere bescherming van de bijen. Er is een petitie gestart om op te komen voor de bijen.
Via deze link kunt u de petitie lezen.

De zaden van Dille kan je makkelijk verzamelen.

NIEUWE CORONA MAATREGELEN


Helaas is het weer nodig dat de maatregelen om het Corona virus in te dammen aangescherpt worden. T.v.v. Ons Buiten volgt hierin net als in het voorjaar de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de komende drie weken:
• Het verenigingsgebouw gesloten is
• De kantine van Ons Buiten gesloten is
• De tuinwinkel gesloten is
• Het bestuur geen spreekuur heeft
• U maximaal 3 gasten op uw tuin kunt ontvangen


(kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee)

Daarbij niet vergeten:

• Houd altijd 1,5 meter afstand, ook op de tuinpaden
• Ga niet naar plaatsen waar het druk is
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!

Takken snipperen
Het bestuur zoekt op het moment uit of het takken snipperen, zoals dat altijd aan het eind van het seizoen gebeurt, op een veilige manier kan doorgaan. De Corona maatregelen worden hierbij in acht genomen. Zodra alle details helder zijn, delen we deze via de tuinmededelingen.

Slaapbol (de maanzaadjes zitten in de bol).


OPNEMEN STAND WATERMETER


Op zaterdag 31 oktober sluiten we het water af op Ons Buiten. Voor dat we dat doen, nemen we elk jaar de stand op van de watermeter. De watercommissie zal dat vanaf 5 oktober gaan doen. Zij zullen de 1,5 m afstand goed in acht nemen. Zorgt u ervoor dat ze bij de watermeter kunnen?
Aan de tuinders bij wie de watermeter in het huisje zit, vragen we om zelf de stand op te nemen en deze goed zichtbaar voor het raam te hangen. Zo hoeft de watercommissie niet in uw huis te komen en kan de afstand bewaard blijven.

Het aflezen van een watermeter is soms een uitdaging.

WEDSTRIJD OP 26/9: DE GROOTSTE/MOOISTE

Helaas kunnen onze zomer- en wintermarkt dit jaar niet plaatsvinden.
In plaats daarvan willen wij toch nog iets proberen te doen ….

Op zaterdag 26 september kunt u meedoen aan de welbekende wedstrijden die normaal tijdens de zomermarkt plaatsvinden, nml wie kweekt de grootste pompoen, wie kweekt de grootste courgette, wie maakt de mooiste
groentemand en wie maakt het mooiste veldboeket. Tussen 10-11 uur kunt u bij het verenigingsgebouw uw eigen teelt inleveren. Om 11 uur worden alle inzendingen beoordeeld. Om half twaalf is de prijsuiteriking. Wij zien uit naar uw tuinproducten en hopen met deze wedstrijden toch nog een leuke activiteit te brengen.

Misschien heeft u de mooiste zonnebloem?

BUXUSMOT (tuintip)

In september vliegt de buxusmot volop. Alhoewel de meeste buxusmotten wit zijn met een bruine rand, zijn er ook nog bruine met een witte rand. Ze houden allemaal van een bepaalde plant: de buxus. Wil je graag een mooi klein haagje?
Tip 1: Vervang dan de buxushaag voor de Ilex Grenata (ofwel de Japanse hulst): deze plant heeft geen last van de buxusmot en lijkt er sprekend op. Deze plant groeit langzaam en kan je prima snoeien.
Spuiten met gif dood alle vliegende insecten en is ook dodelijk voor de vogels!
(Ook katten doden veel vogels. Tip 2: Doe uw kat een belletje om!)

Barmsijs (Ada de Jong)

MAXIMAAL 3,60 METER SCHUTTING

Een schutting op Ons Buiten mag maximaal 1,80 meter hoog zijn met een totale lengte van maximaal 3,60 meter. Dat zijn 2 schuttingen van 1,80 bij 1,80. De schutting mag niet langs de sloot geplaatst worden en moet minimaal 1 meter uit het hart van de veur/erfafscheiding/pad staan. Heeft u meer schuttingen dan de toegestane maten, dan moet u het deel van de schutting dat niet voldoet afbreken.
De commissie begrijpt dat u wat privacy wilt hebben, maar we zijn een tuinvereniging en geen woonwijk. In plaats van 2
schuttingen kunt u ook 3,60 m aan betongaas neerzetten die u laat begroeien met bijvoorbeeld clematis of klimrozen.
Omdat mensen die rondwandelen genieten van de tuinen verzoeken we u de tuin niet te dicht te maken. mensen houden van afwisseling en niet van “groen muren”. Als u uw tuin wilt afscheiden voor uw kinderen, de hond of de kippen zet dan hekjes van gaas neer van 1 meter hoog.
Volgens de wijkagent zijn de meeste inbraakmeldingen op “dichte tuinen”: zichtlijnen zijn dus ook belangrijk voor uw veiligheid.

Wandelaars op Ons Buiten

Buurttuinen mogen blijven (toch geen fietspad)

Op 28 oktober 2020 is door het college van B&W van de gemeente Leiden het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 vastgesteld. Door de inspraak van tuinders is er voor Ons Buiten een belangrijke wijziging doorgevoerd. Citaat: “Vanwege de grote vraag naar tuinieren in de stad en de toenemende wachtlijsten bij de volkstuincomplexen, vindt het college van burgemeester en wethouders de fietsverbinding over grondgebied van Tuinvereniging Ons Buiten bij nader inzien niet wenselijk“. Hierdoor zal het plan om de buurttuinen te vervangen door een fietspad niet worden uitgevoerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het schrappen van dit fietspad dan kan de vlag uit!

In december wordt het Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 behandeld in de gemeenteraad. Voor het persbericht van de gemeente Leiden: https://gemeente.leiden.nl/bestuur/publicaties/persberichten/nieuw-fietsbeleid-biedt-de-fietser-meer-ruimte-comfort-en-veiligheid/

Het rode fietspad is geschrapt!