Commissies

Onze tuinvereniging kent de volgende commissies:

Bouwcommisie         klik hier
Buurttuinencommissie     klik hier
Inkoop/Tuinwinkel         klik hier
Natuurlijk Tuinieren Commissie   klik hier
Kantinecommissie              klik hier
Tuincontrolecommissie     klik hier
Tuchtcommissie            klik hier
Taxatiecommissie        klik hier
Veiligheidscommissie –
Kweekcommissie  –
Activiteitencommissie –
Watercommissie         klik hier
Werkbeurtcommissie / Algemeen Onderhoud  
klik hier\
Buurttuincommisie (zie hieronder)

U kunt contact opnemen via: onsbuiteninfo@gmail.com

Buurttuincommisie
De buurttuincommisie regelt alle praktische zaken rond de buurttuinen in overleg met het bestuur Ons Buiten. Het mailverkeer met aspirant tuinders, de toekenning van de leeggekomen tuinen, tekenen van contracten en administratieve afhandeling en tuincontrole tweemaal per jaar.