Bouwcommissie

Op veel tuinen van Ons Buiten mag beperkt gebouwd worden. Op tuinen zonder huisje mag niet gebouwd worden (zgn kale tuinen). Een tuinder is verplicht zijn of haar bouwplannen (van kippenhok tot luifel) door te spreken met de Bouwcommissie. Pas na goedkeuring van de Bouwcommissie en waar nodig nadat de gemeente een  omgevingsvergunning heeft afgegeven, kan de tuinder bouwen.

De Bouwcommissie adviseert je over de bouwplannen. Ze toetst het bouwwerk aan de bouwvoorschriften van Ons Buiten, de LBA en de gemeente. De Bouwcommissie helpt je bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zo zorgt ze ervoor dat de hele procedure vlot wordt doorlopen en je zo snel mogelijk met de werkzaamheden kan beginnen.

Maar de commissie doet nog meer. De Taxatiecommissie is onderdeel van de Bouwcommissie. De Taxatiecommissie taxeert de waarde van de opstallen wanneer een tuinder zijn lidmaatschap opzegt (de taxatie is verplicht). Ze doet dit aan de hand van richtlijnen van de LBA en de AVVN. Uit de taxatie komt bedrag waarvoor de nieuwe tuinder de opstallen kan overnemen (bij dure tuinen is er een bindend- maximum bedrag). Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het overnemen van de inventaris, deze wordt niet getaxeerd). De taxatiecommissie kijkt alle bouwwerken “vergund” zijn en of er veel troep aanwezig is. De kosten van het verwijderen van illegale bouwwerken of van de afvoer van troep komen voor rekening van de vertrekkende tuinder (tenzij de tuinder dit zelf doet).

De taken van de Bouwcommissie zijn tijdelijk overgedragen aan het bestuur. Het bestuur heeft elke zaterdag van 10 tot 12 uur spreekuur voor het stellen van vragen. Dus als je een vraag hebt of zaken wil bespreken, kom dan gerust langs tussen 10:00 en 12:00 uur.

Lees meer over: