Bestuur

Samenstelling Bestuur

Paul Sas              Voorzitter

Karien Loykens      Penningmeester

Nicolet Epker       Secretaris (interim bestuurslid vanuit de LBA)

 

Er zijn twee kandidaat-bestuursleden 
                  

 

Elke zaterdag houdt het bestuur een spreekuur in het verenigingsgebouw
(van 10.00 tot 12.00, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden, uitgezonderd in vakanties en tijdens lockdowns).

 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID VAN DIT BESTUUR
1- Behoud van een vitale vereniging
-Door leden actief bij bestuur, werkgroepen en commissies te betrekken en budget, ruimte en autonomie te bieden om projecten uit te voeren binnen afgesproken kaders.
-Door openheid en heldere communicatie vanuit bestuur en inspraak vanuit de leden serieus te nemen,
-Door statuten en huisregels bekend te houden en te handhaven en desgewenst te wijzigen
-Door nieuwe kandidaat-leden te werven en hen te activeren d.m.v. werkbeurten
-Door actief in koepelorganisaties, zoals LBA en AVVN, mee te doen
2- Behoud van terrein en gebouwen
-Door te werken aan fraai aanzicht zodat we in de stad passen
-Door actief met de buurt en de gemeente te overleggen in de Tuin van Noord
-Door pro-actief met gemeenteraadsleden contact te houden betreffende onze belangen
-Door positief in het nieuws te komen en aan te sluiten bij relevante maatschappelijke trends
-Door onderhoudsplannen te maken en uit te voeren; m.n. waterleidingsysteem; bomen; paden; afwatering; randen; gebouwen;
3- Bevorderen van natuurlijk-tuinieren
-Door voorbeeld te geven in het openbaar groen van de vereniging: de paddenpoel, de ecozone, de walkanten
-Door een milieuvriendelijk assortiment in de tuinwinkel
-Door workshops, markten, beurzen, lezingen en voorlichting te (laten) organiseren en of bekend te maken
-Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven