VOGELGRIEP


Vogelgriep (aviaire influenza), is een jaarlijks terugkerend en een razendsnel verspreidend virus dat voor grote ongerustheid zorgt. In Nederland (Zeewolde) is er helaas in oktober weer een zeer besmettelijke variant van dit virus gevonden. Wilde trekvogels kunnen dit besmettelijke en ziekmakende virus in een snel tempo verspreiden.
Voor hobbykippen geldt geen ophokplicht, maar een advies om kippen in
een ren te houden en te voeren onder netten of in de ren. Hobbyvogels en – kippen moeten zo goed mogelijk worden afgeschermd van wilde vogels en hun vogelpoep. Besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke (wilde) vogels of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals vogelpoep van overvliegende vogels. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand. Houd uw dieren extra in de gaten en meld
dode dieren bij de dienst volksgezondheid.