Zienswijze ‘Ontwikkelperspectief Leiden Noord’.

In samenwerking met de Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA, www.lba-leiden.nl) en de commissie ‘Behoud Ons Buiten’ heeft het bestuur van tuinvereniging Ons Buiten een zienswijze op het ‘Ontwikkelperspectief Leiden Noord’ ingediend. Deze zienswijze-brief kunt u lezen via deze link.

De gewenste snelle verbinding door Ons Buiten.