AGENDA

Winkel open – – – – – – – – – – – -24 feb, 9 mrt en 23 mrt van 10.00 tot 11.00 uur
NLdoet Oranjefonds – – – – – – Zaterdag 16 maart van 10.00 tot 13.00 uur
Paasbingo – – – – – – – – – – – – – – – – -Zondag 24 maart van 14.00 tot 16.00 uur
ALV- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Zaterdag 20 april 2024
Tuinmarkt – – – – – – – – – – – – – – – – Zondag 26 mei 2024 van 11.00 tot 16.00 uur
Spreekuur van het bestuur – – – – – -Wekelijks op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur
– – – – – – – – – – – – – – – – – – (met uitzondering van de tweede zaterdag van de maand)
Kantine open: – – – – – – – – – – – – – – – Elke zaterdag open van 9.30 tot 13.00 uur


DE ZOMERSTOP IS OVER

Door de overvloedige regen van de afgelopen weken groeit alles nu heel hard. Alles start weer op na een droge warme periode. Ook de zomerstop is weer over op Ons Buiten.
Vanaf zaterdag 19 augustus gaat alles weer lopen zoals voor de zomerstop.
Het bestuur heeft weer wekelijks spreekuur vanaf 19 augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
De kantine is vanaf 19 augustus weer open vanaf 9.30 tot 13.00 uur en ook de tuinwinkel is dan weer open van 10 tot 12 uur.
De tuinwinkel heeft een nieuw product: schapenwol!
Nu het gelukkig wat vaker regent, zijn ook de slakken weer veel actiever.
Schapenwol is een prima manier om de grond af te dekken. Daar houden slakken namelijk niet van. Zo ontmoedig je ze om naar voor hen smakelijke hapjes – jouw kostbare plantjes – te glijden.

Slakken haten schapenwol!

GRATIS COMPOST

WELKE COMPOST-LIEFHEBBER WIL DE PLEK BEHEREN?

Op de composthoop bij de winkel wordt op zaterdagochtend groenafval gestort door de tuinders van de buurttuinen en door de werkbeurters. Er is nu zoveel compost aanwezig op de verzamelplek dat er bijna geen ruimte meer is om nieuw groenafval en bladafval op te slaan.
Nu is dus het moment om gratis kruiwagens compost op te halen. Dit kan alleen op zaterdagen: van 9 tot 12 uur bij het pad naast de tuinwinkel.
Wie deze compost meeneemt, moet aandacht besteden aan de kwaliteit. De compost is namelijk nog niet gezeefd, waardoor er mogelijk nog stukjes plastic, draad, metaal, glas of andere verontreiniging in kunnen zitten. Bij contact met deze compost is het raadzaam om werkhandschoenen te dragen. Met een kunststof krat of met een raamwerk met een stuk kippengaas kan je de compost makkelijk zelf zeven waardoor je mooie schone compost kan maken.

Het composteren van groenafval is belangrijk voor onze tuinvereniging. Compost is een goede meststof (natuurlijke kringloop) en noodzakelijk bij het “natuurlijk tuinieren”. Wanneer de vereniging al het groenafval moet afvoeren is dit een grote kostenpost. Om schonere compost te kunnen maken zoeken we dringend een tuinder die onze compostplek gaat beheren.
Wil je deze taak op je nemen of ken je iemand die dit wel zou willen doen? Meldt het bij ons! (bestuur@onsbuitenleiden.nl).

Compostbakken op de compostverzamelplek op Ons Buiten

Zomerstop

Vanaf zaterdag 22 juli 2023 tot en met zaterdag 12 augustus 2023 is er een
zomerstop. Het bestuur heeft in die periode geen spreekuur. Ook de
kantine is dan gesloten.
De Tuinwinkel is in die periode wel op zaterdag open, maar alleen van 10
tot 11 uur.

NIEUWS VANUIT HET BESTUUR


Het nieuwe bestuur is voortvarend van start gegaan! De overdracht van de taken van Paul naar Jan , als de nieuwe voorzitter van onze tuinvereniging was perfect voorbereid, waarvoor onze hulde en dank!
Het is duidelijk dat in de begintijd een groot beroep wordt gedaan op de begeleiding door Frans, als zittend penningmeester, bij het verder inwerken van de nieuwe bestuursleden. Hiervoor zijn zij hem ook veel dank verschuldigd. Tahir, als algemeen bestuurslid, is hard aan de slag om de beheersing van de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Hij bruist van de ideeën en dat wordt gewaardeerd. Karien blijft nog een poosje aan als secretaris tot een opvolger is gevonden.
Tijdens de ALV werden de nieuwe bestuursleden met grote aantallen stemmen verkozen. Dat stemt tot tevredenheid, waarvoor onze dank.
Met veel plezier en inzet gaan wij, uiteraard met jullie hulp, proberen om van Ons Buiten het meest levendige, het meest bio diverse en meest toegankelijke en veilige volkstuinpark te maken.
Nicolet, Frans, Tahir, Karien en Jan.

Plantjes ruilen bij Ons Buiten

LVO, de nieuwe naam van de LBA

De LBA – de Leidse Bond van Amateurtuinders heeft een nieuwe visie geschreven en besloten dat hier een nieuwe naam bij hoort: LVO – de Leidse Volkstuinorganisatie (LVO). Het is dan duidelijk dat deze club alleen over volkstuinen gaat en niet over stadstuinen of andere groene initiatieven.

In de visie van de LVO wordt natuurlijk tuinieren, sociale samenhang en biodiversiteit van volkstuinen onder de aandacht gebracht van alle leden en alle inwoners van Leiden. De LVO-visie werd gepresenteerd in een bijeenkomst waar ook een wethouder van de gemeente Leiden aanwezig was. De wethouder was blij met de visie en beloofde extra ruimte voor volkstuinen vrij te maken in de Oostvlietpolder. Een mooi voorbeeld van hoe een duidelijke visie over volkstuinen je positie in de gemeente kan versterken!

Link naar het Visiedocument LVO

Omdat de LVO juridisch nog niet bestaat en de LBA wel, blijft veel bij het oude (ook de website). De nieuwe naam moet nog worden opgenomen in nieuwe statuten die daarna door een notaris moet worden vastgelegd. Daarna kan de nieuwe naam worden doorgeven aan de Kamer van Koophandel (KvK). Dan kan ook de website, alle gereglementen en het briefpapier worden aangepast en zal de oude naam Leidse Bond komen te vervallen.