TUINBEMIDDELING ONS BUITEN

De tuinbemiddeling is voor mensen die in onmin leven en grote ergernissen hebben met hun buren. Ruzies en conflicten kunnen worden opgelost door hen in gesprek te brengen. De bemiddeling werkt volgens hoor en wederhoor en zoekt naar gemeenschappelijk gedragen oplossingen voor meer tuinplezier voor een ieder.

 

Aletta van ’t Hoog en Ruud Hirdes

Contactgegevens zijn opvraagbaar via:
onsbuiteninfo@gmail.com

Vogelsafari 20160605 foto1

 

 

DE WINTERMAANDEN: IDEAAL VOOR HET ONDERHOUD VAN UW TUIN

De komende maanden zijn DE ideale maanden om in uw tuin groot-onderhoud te plegen. Denk aan het snoeien van (sommige) bomen, bijwerken van (sommige) struiken en….het uitdiepen en/of schoonmaken van de veur. Ook komt er vaak nog wat “rommel” tevoorschijn, dat dan meteen verwijderd en afgevoerd kan worden.

Kijk meteen even of er geen takken over de sloot, het pad of over het terrein van de buurman/vrouw hangen. Nu is het snoeien eenvoudig! Controleer en reinig ook eventueel aanwezige nestkasten.

Verwijder ( of laat verwijderen) dode bomen; tijdens een storm kunnen ze zo maar omvallen en de verzekering dekt over het algemeen geen schade als gevolg van nalatigheid (het niet verwijderen van dode bomen of onvoldoende onderhoud aan bomen).

Takken (en boomstronken) kunt u op de tuin laten liggen, zodat daar weer beestjes in kunnen schuilen. In het voorjaar kunnen de takken door de hakselaar en zijn de resten prima te gebruiken voor bv. een pad. Mocht u geen boomstronk in uw tuin willen, dan moet u deze zelf afvoeren (of een liefhebber zoeken).

Wilt u meer weten over snoeien in de winter? Kijk dan eens op:
http://www.tuinen.nl/artikel/755/Wanneer+mag+of+moet+ik+snoeien/.

Feestelijke ingebruikname zonnepaneelinstallatie

Wij nodigen alle tuinders van harte uit op zaterdag 16 juli om 12.30 uur om aanwezig te zijn bij de feestelijke ingebruikname van onze nieuwe zonnepaneelinstallatie.  Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om samen met ons het glas te heffen op een nog duurzamer Ons Buiten.

Door de firma Zon en Co worden op het platte dak van ons verenigingsgebouw zestien zonnepanelen aangelegd. Met de installatie wordt vanaf 16 juli het gehele elektriciteitsverbruik zelf opgewekt! De aanleg is mogelijk gemaakt door een forse bijdrage van het Fonds  Lokale Initiatieven van de gemeente Leiden. En daar zijn wij vanzelfsprekend bijzonder blij mee.

 

zon

 

TUINLIEDEN GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar tuinders van onze vereniging die tuinen willen opknappen tegen betaling. Het bestuur bepaalt de aanneemsom.
Voordat tuinen in de verkoop gaan moeten deze er aantrekkelijk uitzien;
dus heg geknipt, struiken en bomen gesnoeid en van onkruid ontdaan.
Zin om verwaarloosde tuinen op te knappen en wat bij te verdienen?
Geef je op bij het bestuur of per mail.

 

foto werkbeurt 2017
Foto. Slopen van een oude kas.

 

 

Gereedschap, sloothaak of iets anders nodig?

Niemand heeft alle gereedschap voor elke klus. Het komt altijd een keer voor dat je iets maar een keer nodig hebt en dat het niet in je schuur staat. Je kunt het gereedschap dan kopen, maar dat is vaak duur voor eenmalig gebruik. Je kunt het ook huren, maar ook dat kost geld. Je kunt lenen van familie, buren vrienden of kennissen, maar dat lukt ook niet altijd. Kortom lastig als je weinig geld wil uitgeven.
Tegenwoordig biedt internet een hulpmiddel. Er bestaat een website www.peerby.com. Op deze website kun je vragen of iemand jou een sloothaak, kruiwagen of andere spullen wil lenen die  je nodig hebt. Je kunt natuurlijk ook iets uitlenen aan anderen.

Ons Buiten heeft de 4e stip (terug)

Zaterdag 21 mei was een mooie dag. Niet alleen vanwege het llogo_nationaal_keurmerk_tuinierenekkere weer, maar vooral vanwege de feestelijke openingen van de buurttuinen, de ecologische zone (Ecozone) en de vernieuwde keuken. En natuurlijk omdat Ons Buiten de 4e stip heeft heroverd. Hans van Leeuwen van de AVVN reikte – met zichtbaar plezier – letterlijk de 4e stip van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uit. Ons lieveheersbeestje is weer compleet.

Nationaal Keurmerk
Op basis van de activiteiten in het kader van natuurlijk beheer en onderhoud van het tuinenpark mag Ons Buiten het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN voeren. Afhankelijk van het benutten van de mogelijkheden die een tuinenpark biedt en eventuele extra activiteiten, kan een tuinenpark 1 tot 4 stippen toegewezen krijgen. Bij 4 stippen heeft het tuinenpark de mogelijkheden het meest optimaal benut. En dat hebben wij bij Ons Buiten gedaan.

Dank
De huidige leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren namen de 4e stip in ontvangst, maar de afgelopen jaren hebben ook oud-leden van de commisfoto overdract logosie hard gewerkt. Onze hartelijke dank gaat uit naar de volgende oud commissieleden (in alfabetische volgorde van voornaam): Alexandra van den Berg, Bauke van der Lee, Christel Eijsermans, Cisca van der Zwan, Jeanette Janssen en Jennifer Stoute. Bedankt voor jullie enthousiaste inzet!
Verder willen we iedereen bij Ons Buiten bedanken die natuurlijk tuinieren een warm hart toedraagt en het werk van de Commissie steunt.

Natuurlijk is het behalen van de 4e stip geen eindpunt. De kunst is om deze 4e stip te behouden en daar zullen wij aan blijven werken, hopelijk samen met jou.

De commissie Natuurlijk Tuinieren,
John, Marga, Rob, Dorine