DRINKWATER ZONDER ZORGEN OP UW TUIN

DUNEA heeft in juni het waterleidingsysteem van Ons Buiten geïnspecteerd. Daarbij is geconstateerd dat de aansluitingen bij de huisjes niet voldoen aan de eisen voor een leidingnet voor drinkwater. Het is nu mogelijk dat er bijvoorbeeld water dat in een tuinslang zit, terug kan stromen in het waterleidingnet.
In de toevoerleiding naar elk huisje behoort een stopkraan met controleerbare keerklep (code EA) te worden geplaatst. Dit jaar beginnen we met de tuinen 12 t/m 253. Van deze tuinders wordt verwacht dat de waterput bereikbaar is voor de montagewerkzaamheden.

Voor meer informatie kunt contact opnemen per mail  (onsbuiteninfo@gmail.com).