LEIDENS ONTZET BIJ ONS BUITEN

Op zaterdag 30 september gaan we hutspot eten bij Ons Buiten!
Om 12 uur bent u van harte welkom in de kantine.
Als u van plan bent om te komen vult u dan de lijst in die in de kantine ligt? Of een mail sturen naar kantine@onsbuitenleiden.nl.
Graag uw tuinnummer opgeven en of u met één of twee personen komt en of u een vegetarische variant wil. Ook kandidaat-leden kunnen zich inschrijven.
De hutspot wordt gemaakt door de kantinecommissie en is gratis!

Aardappeltjes voor de hutspot