DE WINTERMAANDEN: IDEAAL VOOR HET ONDERHOUD VAN UW TUIN

De komende maanden zijn DE ideale maanden om in uw tuin groot-onderhoud te plegen. Denk aan het snoeien van (sommige) bomen, bijwerken van (sommige) struiken en….het uitdiepen en/of schoonmaken van de veur. Ook komt er vaak nog wat “rommel” tevoorschijn, dat dan meteen verwijderd en afgevoerd kan worden.

Kijk meteen even of er geen takken over de sloot, het pad of over het terrein van de buurman/vrouw hangen. Nu is het snoeien eenvoudig! Controleer en reinig ook eventueel aanwezige nestkasten.

Verwijder ( of laat verwijderen) dode bomen; tijdens een storm kunnen ze zo maar omvallen en de verzekering dekt over het algemeen geen schade als gevolg van nalatigheid (het niet verwijderen van dode bomen of onvoldoende onderhoud aan bomen).

Takken (en boomstronken) kunt u op de tuin laten liggen, zodat daar weer beestjes in kunnen schuilen. In het voorjaar kunnen de takken door de hakselaar en zijn de resten prima te gebruiken voor bv. een pad. Mocht u geen boomstronk in uw tuin willen, dan moet u deze zelf afvoeren (of een liefhebber zoeken).

Wilt u meer weten over snoeien in de winter? Kijk dan eens op:
http://www.tuinen.nl/artikel/755/Wanneer+mag+of+moet+ik+snoeien/.