Ons Buiten heeft de 4e stip (terug)

Zaterdag 21 mei was een mooie dag. Niet alleen vanwege het llogo_nationaal_keurmerk_tuinierenekkere weer, maar vooral vanwege de feestelijke openingen van de buurttuinen, de ecologische zone (Ecozone) en de vernieuwde keuken. En natuurlijk omdat Ons Buiten de 4e stip heeft heroverd. Hans van Leeuwen van de AVVN reikte – met zichtbaar plezier – letterlijk de 4e stip van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren uit. Ons lieveheersbeestje is weer compleet.

Nationaal Keurmerk
Op basis van de activiteiten in het kader van natuurlijk beheer en onderhoud van het tuinenpark mag Ons Buiten het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN voeren. Afhankelijk van het benutten van de mogelijkheden die een tuinenpark biedt en eventuele extra activiteiten, kan een tuinenpark 1 tot 4 stippen toegewezen krijgen. Bij 4 stippen heeft het tuinenpark de mogelijkheden het meest optimaal benut. En dat hebben wij bij Ons Buiten gedaan.

Dank
De huidige leden van de commissie Natuurlijk Tuinieren namen de 4e stip in ontvangst, maar de afgelopen jaren hebben ook oud-leden van de commisfoto overdract logosie hard gewerkt. Onze hartelijke dank gaat uit naar de volgende oud commissieleden (in alfabetische volgorde van voornaam): Alexandra van den Berg, Bauke van der Lee, Christel Eijsermans, Cisca van der Zwan, Jeanette Janssen en Jennifer Stoute. Bedankt voor jullie enthousiaste inzet!
Verder willen we iedereen bij Ons Buiten bedanken die natuurlijk tuinieren een warm hart toedraagt en het werk van de Commissie steunt.

Natuurlijk is het behalen van de 4e stip geen eindpunt. De kunst is om deze 4e stip te behouden en daar zullen wij aan blijven werken, hopelijk samen met jou.

De commissie Natuurlijk Tuinieren,
John, Marga, Rob, Dorine