Kas

Een tuinder die een broeikas wil bouwen is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Voor de bouw van een broeikas is een omgevingsvergunning van gemeente Leiden nodig.

Je kunt ook een kas van kunststof plaatsen. Die kan maximaal 1,80 meter hoog zijn en moet stevig verankerd worden. Voor zo’n kas is geen omgevingsvergunning nodig maar moet wel gemeld worden aan de Bouwcommissie.

Op sommige tuinen staat een kas die groter is dan 25 m2. Op deze tuinen mag dan geen tuinhuis of schuur gebouwd worden. Wordt de kas verwijderd kan weer wel gebouwd worden.

Een alternatief voor een broeikas is een platte bak. Een platte bak of kweekbak heeft 4 zijden en een dak in de vorm van ramen die je op kunt tillen om zo bij de planten te komen. Deze is maximaal 1 meter hoog en daarvoor is geen omgevingsvergunning nodig.

 Kas Broeikas_180    Kas Kweekkas_180

Voorschriften

De constructie van de kas moet stabiel en goed veranderd zijn.

Plaatsing en maten van de kas

 • Bouw de kas minimaal 5 meter van het pad, 2 meter van de sloot en 1 meter van hart veur.
 • Maximale oppervlakte is 25 m2.
 • Maximale nokhoogte is 2,5 meter en maximale goothoogte 2,25 meter vanaf het maaiveld gemeten.
 • Een kuststof kas is maximaal 1,8 meter hoog.

Omgevingsvergunning

Tekeningen

Voor de aanvraag zijn tekeningen nodig. Die hoef je niet zelf te maken, gebruik hiervoor de voorbeeldtekening.

 • Geef op de voorbeeldtekening de maten in centimeters aan.
 • Maak een situatieschets van de plaats van de kas in je tuin (niet gearceerd) en van de bestaande bouwwerken (gearceerd). Geef aan waar sloot en pad lopen. Geef ook aan de afstand van de kas tot sloot en veur. Geef de maten van de tuin aan. schaal 1:500
 • Omcirkel op de plattegrond van Ons Buiten je tuin.

Het aanvraagformulier

De bouwcommissie vult het aanvraagformulier alvast voor je in. Stuur hiervoor de volgende gegevens naar de bouwcommissie:

 • Voorletters en achtermaam
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Nummer van de tuin
 • Oppervlak in m2 van de bestaande bebouwing
 • Oppervlak in m2 van de kas
 • Inhoud in m3 van de kas
 • Schatting van de kosten van materialen van de kas, zonder btw.

De aanvraag omgevingsvergunning

 • Lever de tekeningen in bij de bouwcommissie voor een eerste beoordeling – bij voorkeur per email.
 • De bouwcommissie voorziet de tekeningen waar nodig van opmerkingen en stuurt deze terug. Pas de tekeningen waar nodig aan.
 • De bouwcommissie stuurt je het ingevulde aanvraagformulier, controleer het en zet je handtekening.
 • Lever de tekeningen + de plattegrond van Ons Buiten in 6-voud in en de aanvraag in 3-voud.
 • De aanvraag wordt getoetst door de bouwcommissie van de LBA. Ze komt daarvoor elke eerste maandag van 
de maand samen, behalve in juli en augustus. Als de aanvraag aan alle eisen voldoet wordt deze ingediend bij de gemeente. Je kunt nu beginnen met bouwen op eigen risico, maar let op: de gemeente kan de aanvraag nog afwijzen.
 • De gemeente behandelt de aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken en stuurt een bericht van goedkeuring of afwijzing. Bij goedkeuring krijg je ook een factuur van de gemeente. Het kost ca. € 300,- (2023).

Goedgekeurde tekeningen zijn bindend. Na vertoon van de omgevingsvergunning met bijbehorende goedgekeurde tekeningen van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente aan de bouwcommissie mag je met de bouw of verbouwing gaan beginnen. Na het verlenen van de omgevingsvergunning moet je binnen 26 weken starten met de werkzaamheden. Ben je na 1 jaar nog niet klaar dan kun je verlenning voor nog een jaar aanvragen.

Zie verder de Bouwvoorschiften van de Leidse Bond van Amateurtuinders.

-> terug naar ‘Bouwen op de tuin’

Bijgewerkt april 2023