Bestuur

Samenstelling Bestuur

Paul Sas              Voorzitter

Karien Loykens      Penningmeester

Nicolet Epker       Secretaris (interim bestuurslid vanuit de LBA)

 

Er zijn twee kandidaat-bestuursleden                   

 

Elke zaterdag houdt het bestuur een spreekuur in het verenigingsgebouw
(van 10.00 tot 12.00, uitgezonderd in vakanties).  

 

 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID VAN DIT BESTUUR
1- Behoud van een vitale vereniging
-Door leden actief bij bestuur, werkgroepen en commissies te betrekken en budget, ruimte en autonomie te bieden om projecten uit te voeren binnen afgesproken kaders.
-Door openheid en heldere communicatie vanuit bestuur en inspraak vanuit de leden serieus te nemen,
-Door statuten en huisregels bekend te houden en te handhaven en desgewenst te wijzigen
-Door nieuwe kandidaat-leden te werven en hen te activeren d.m.v. werkbeurten
-Door actief in koepelorganisaties, zoals LBA en AVVN, mee te doen
2- Behoud van terrein en gebouwen
-Door te werken aan fraai aanzicht zodat we in de stad passen
-Door actief met de buurt en de gemeente te overleggen in de Tuin van Noord
-Door pro-actief met gemeenteraadsleden contact te houden betreffende onze belangen
-Door positief in het nieuws te komen en aan te sluiten bij relevante maatschappelijke trends
-Door onderhoudsplannen te maken en uit te voeren; m.n. waterleidingsysteem; bomen; paden; afwatering; randen; gebouwen;
3- Bevorderen van natuurlijk-tuinieren
-Door voorbeeld te geven in het openbaar groen van de vereniging: de paddenpoel, de ecozone, de walkanten
-Door een milieuvriendelijk assortiment in de tuinwinkel
-Door workshops, markten, beurzen, lezingen en voorlichting te (laten) organiseren en of bekend te maken
-Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven