Bestuur

Samenstelling Bestuur

Jan              Voorzitter

Frans Bridie   Penningmeester  

Karien Loykens – de Rooij   tijdelijk Secretaris,

Tahir        Algemeen bestuurslid

Nicolet Epker      Algemeen bestuurslid  (vanuit de LVO/LBA)

 

Elke zaterdag houdt het bestuur een spreekuur in het verenigingsgebouw
(van 10.00 tot 12.00, uitgezonderd in vakanties).  

Vanaf zaterdag 22 juli tot en met zaterdag 12 augustus is er een
zomerstop (er is dan ook geen spreekuur).

Bijgewerkt in juli 2023

 

UITGANGSPUNTEN VOOR HET BELEID 
1- Behoud van een vitale vereniging
-Door leden actief bij bestuur, werkgroepen en commissies te betrekken en budget, ruimte en autonomie te bieden om projecten uit te voeren binnen afgesproken kaders.
-Door openheid en heldere communicatie vanuit bestuur en inspraak vanuit de leden serieus te nemen,
-Door statuten en huisregels bekend te houden en te handhaven en desgewenst te wijzigen
-Door nieuwe kandidaat-leden te werven en hen kennis te laten nemen met onze tuinvereniging
-Door actief in koepelorganisaties, zoals LVO/LBA en AVVN, mee te doen
2- Behoud van terrein en gebouwen
-Door te werken aan fraai aanzicht zodat we in de stad passen
-Door actief met de buurt en de gemeente te overleggen in de Tuin van Noord
-Door pro-actief met gemeenteraadsleden contact te houden betreffende onze belangen en het behoud van groen in de stad
-Door positief in het nieuws te komen en aan te sluiten bij relevante maatschappelijke trends
-Door onderhoudsplannen te maken en uit te voeren; m.n. paden, bomen, waterleidingsysteem, afwatering, randen en gebouwen;
3- Bevorderen van natuurlijk-tuinieren
-Door voorbeeld te geven in het openbaar groen van de vereniging: de paddenpoel, de ecozone, de walkanten
-Door een milieuvriendelijk assortiment in de tuinwinkel
-Door workshops, markten, beurzen, lezingen en voorlichting te (laten) organiseren en of bekend te maken
-Door aan te sluiten bij landelijke initiatieven
-Ontmoedigen van tegeltuinen, schuttingen en luxe vakantieverblijven