De Tuincontrolecommissie

Tuincontrolecommissie

De Tuincontrolecommissie bezoekt ± vijf keer per seizoen alle tuinen van Ons Buiten.

We zijn een tuinvereniging: het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met het huisje. Creëer je eigen paradijs en laat het verzorgen van je tuin altijd voorgaan.

De commissie maakt onderscheid tussen de tuin aan de ene kant en heg, veur, slootkant en sloot aan de andere kant. Op de tuin kun je een moes-, sier- of natuurtuin hebben, je kunt dus geen bonen en bomen in de veur of sloot hebben. En ook geen natuurtuin in de heg.
Het formulier onder aan deze pagina geeft aan hoe de tuincontrole verwacht hoe u uw tuin onderhoudt.

Met vriendelijke groet van de Tuincontrolecommissie.

Contact via: tuincontroleOB@yahoo.com of tuincontrole@onsbuitenleiden.nl

Bijgewerkt in maart 2023

TUINCONTROLE in 2023
Ook in 2023 loopt de Tuincontrole commissie weer 5x een ronde langs alle tuinen. Zij bekijken dan of de tuin goed onderhouden is. Hierbij kijkt de commissie bijvoorbeeld of de veur vrij is van onkruid of andere planten, of de heg gesnoeid is en er geen onkruid onder groeit en de algehele staat van onderhoud. Ook mag er geen brandbaar materiaal tussen huisjes zijn opgeslagen en zijn er regels voor gasflessen (zie Tuin-ABC).
Wanneer de commissie vindt dat er iets niet in orde is, geeft zij dat aan met een kaart, waarop dat aangekruist is.
• Bij een tot drie gebreken met een witte kaart;
• Als er bij de tweede controle weer gebreken zijn, dan volgt een gele kaart;
• Bij vier of meer gebreken krijgt u meteen een rode kaart.
Bij een rode kaart krijgt u ook een bericht per email. Hierin staat wat de punten zijn die verbeterd moeten worden en wanneer de Tuincontrole commissie langskomt op uw tuin.
Dan bespreken zij met u wat er al goed is en of er nog iets beter moet.

Artikel Buitenpost voorjaar 2019:

WAT DOET DE TUINCONTROLECOMMISSIE?

De Tuincontrolecommissie bezoekt vijf keer per seizoen alle tuinen van Ons Buiten.  De Tuincontrolecommissie let op het onderhoud van de tuin in het algemeen, de heg, de slootkant, de sloot en de veur.

Ons Buiten is een tuinvereniging: het onderhoud van de tuin gaat altijd voor, ook als u bezig bent met bv het huisje.. Dus: creëer je eigen paradijs, maar laat het verzorgen en onderhouden van je tuin altijd voorgaan!

Op de tuin kun je een moes-, sier- of natuur-tuin hebben, maar er mogen geen planten en bomen in of direct grenzend aan de veur of sloot groeien. Minimale afstand bij nieuw te planten bomen of struiken 200 cm uit de sloot. De tuin dient er verzorgd uit te zien:
regelmatig gras maaien en onkruid verwijderen dus.

De heg moet netjes onderhouden zijn, zonder andere planten of struiken erdoorheen of eronder. Laanbomen moeten blijven staan. Het besluit van de Algemene Leden Vergadering (november 2017) over de hoogte en breedte van de heggen : “De maximale hoogte van de heg (gemeten over 75 % van de lengte van de heg van een tuin) wordt bepaald door 3 keer verspreid over het jaar de heg te knippen op 80 cm, de breedte is zodanig dat de heg niet over het asfalt van de paden reikt. Over 25% van de lengte van de heg geldt een vrije hoogte om de ingang te markeren of ter hoogte van het huisje. Overgangsbepalingen voor tuinders die voor 1 januari 2018 lid waren: De hoogte van de heggen is vrij, maar wel netjes onderhouden, dit ter beoordeling van de tuincontrolecommissie. De breedte is zodanig dat de heg niet over het asfalt van de paden reikt. De heggen op de hoeken van de paden zijn maximaal 70 cm hoog over 3 meter gemeten naar beide zijden vanuit het hoekpunt, dit voor de veiligheid van kinderen en rolstoelgebruikers. Bij overdracht wordt de heg terug gebracht door een knipploeg van de vereniging tot de hoogte van 80 cm”.

De veur aan de rechterkant van uw tuin, gezien vanaf het pad, moet schoon zijn: aflopend naar de sloot en geen begroeiing hebben, zodat het water probleemloos kan wegstromen.

Brandgevaar. Tussen huisjes mag geen brandbaar materiaal liggen. Bij een brand van een huisje kan het vuur overslaan naar de buren.

De slootkant moet in het najaar (voor 15 oktober) vrij gemaakt worden van begroeiing die over (en/of in) het water hangt. Takken tot 2,5 meter boven het water moeten worden afgezaagd. De sloot zelf moet altijd goed kunnen doorstromen. Alle ‘rommel’ moet steeds uit de sloot verwijderd worden.  Er mag niet meer dan 1/3 deel waterplanten aanwezig zijn. Ook hier is de peildatum 15 oktober. Waterplanten moet je zelf verwijderen en kunnen op de composthoop. Bagger mag niet op de composthoop of in de groentetuin.

Daarnaast let de Tuincontrolecommissie op de toegankelijkheid van de tuin, rommel op de tuin en de aanwezigheid van tuinnummers. De tuinnummers zijn van groot belang voor hulpdiensten. Heeft u vragen over het onderhoud van uw tuin? U kunt altijd terecht bij een van de leden van de commissie. Stuur een mail naar tuincontrole@onsbuitenleiden.nl of naar tuincontroleOB@yahoo.com .

Formulier tuincontrole 2022