Taxatie

U kunt uw huisje en andere opstallen laten taxeren door de taxatiecommissie. Hier zijn kosten aan verbonden. Via het bestuur kunt u een afspraak maken (mailadres: info@onsbuitenleiden.nl). In de nabije toekomst wordt de verkoopprijs van een huisje bepaald door de taxatieprijs (dit is bij de andere Leidse volkstuincomplexen reeds het geval).