Werkbeurten / Samen werken

SAMEN WERKEN voor de VERENIGING / DE WERKBEURTEN

De spelregels:
– Iedere tuinder verricht elk jaar 3 keer op zaterdag een werkbeurt voor de vereniging. Uitgezonderd zijn tuinders ouder dan 70 jaar, en actieve commissieleden.
– De werkzaamheden bestaan uit het bijhouden van het groen (snoeien, maaien, vegen, heggen knippen), klussen die het aanzien van het complex verbeteren, onderhoud van watergangen en in en rondom onze gebouwen (werkhok, winkel en verenigingsgebouw).
– 
Een tuinlid dat om gezondheidsredenen niet kan deelnemen aan werkbeurten mag een volwassen vervanger sturen.
– Raadzaam zijn stevige dichte schoenen, werkhandschoenen en kleren die vuil mogen worden.
– Als u komt werken meldt u zich om 9 uur bij het werkhok naast de winkel, op de oostkant bij het werkhok om 8.45 uur op tuin 386. Er is een koffiepauze om 10.30 uur in het verenigingsgebouw, op de oostkant in het werkhok op tuin 386. Om 12 uur gereedschap inleveren en schoonmaken.
Op West krijgt u om 12 uur een kaart die u zelf invult en in de brievenbus van het verenigingsgebouw doet. Op Oost tekent u om 12 uur de lijst af.
– Bij beiden geldt € 50,- boete per niet gewerkte beurt.

U kunt gebruik maken van een inhaalbeurt in de winter. Hierover kunt u mailen en voor de oostkant bellen met Cok tel. 06-2059 7816 voor een inhaalbeurt.

https://www.onsbuitenleiden.nl/leden/Rooster werkbeurten West/

https://www.onsbuitenleiden.nl/leden/Rooster werkbeurten Oost/

Intermezzo: gereedschap op de tuin 
Goed gereedschap is een basis voor jarenlang tuinplezier. Het gereedschap dat in de handel is varieert nogal sterk wat betreft model, kwaliteit en prijs. Het beste (maar vaak ook het duurste) gereedschap is met de hand gesmeed.
Een spade wordt gebruikt om te spitten op lichte gronden. Op zware gronden voldoet een spitriek beter. Een spitriek heeft vier platte tanden, die aan de onderkant met elkaar zijn verbonden. Aan een spitriek blijft veel minder klei kleven dan aan een spade.
Een panschop (of bast) heeft een breed gebogen blad, daardoor is het een ideaal stuk gereedschap voor het verplaatsen van grond/losse grond. Een riek heeft vier ronde tanden en wordt gebruikt voor het verplaatsen en uitspreiden van grof materiaal, zoals stalmest. Een riek met platte tanden wordt plattander genoemd. Het is een ideaal stuk gereedschap, dat geschikt is voor het verspreiden van stalmest en compost, voor het rooien van bijvoorbeeld witlof, peen, aardappelen en rammenas en voor het oppervlakkig losmaken van de gronden.
Om de bovengrond los te maken en het kleine onkruid te verwijderen, kunt u een schoffel gebruiken. Een hak is heel geschikt om groter onkruid te lijf te gaan.
Voor de onkruidbestrijding op kleine zaadbedjes voldoet een schrepel beter.
Na het spitten worden de grove kluiten op kleigrond fijngemaakt met een
handcultivator. Daarmee kunt u ook het bovenste laagje grond losmaken.
Met een hark kunt u de grond mooi gelijk maken en het geschoffelde onkruid tussen de rijen weghalen. De rechte achterkant van de hark wordt gebruikt voor het maken van geultjes om te zaaien. Om op rijen te zaaien of te planten, hebt u een pootlijn nodig. Die is gemakkelijk zelf te maken van twee stokjes en een stuk touw. Een meetlat is onmisbaar bij het bepalen van de juiste rij- en plantafstand. Moet u echter een groter oppervlakte uitzetten, dan is het gebruik van een meetlint zeker aan te bevelen. Voor elke rij komt een steeketiket, zodat u weet welke gewas er staat.
Planten kunt u, in losgemaakte grond meestal wel met de hand of met behulp van een plantschopje doen. Diep planten gaat het best met een spade of met een pootstok. Na het zaaien en planten moeten de planten worden aangegoten. Het beste is, dit met de gieter of met de slang te doen, zodat het water direct bij de wortels terechtkomt. Gedurende de teelt kunt u gewassen beter met een tuinsproeier van water voorzien. Tijdens het wieden kan het onkruid in een emmer worden gedaan. Voor de aan- en afvoer van grote hoeveelheden mest, grond, onkruid en gerooide gewassen is een kruiwagen onmisbaar tuingereedschap. Voor een lange levensduur van uw gereedschap is goed onderhoud noodzakelijk.
Laat het nooit in de tuin slingeren en maak het na gebruik goed schoon en vet het zo nu en dan in.