Bouwcommissie

Op veel tuinen van Ons Buiten mag beperkt gebouwd worden. Ons Buiten kent 3 soorten tuinen:
-Buurttuinen, daar mag een gereedschapskist geplaatst worden zonder vergunning.
-Kale tuinen, op tuinen zonder huisje mag niet gebouwd worden, wel mag er een kas of schuurtje geplaatst worden na verlenen van een omgevingsvergunning.
-Bebouwde tuinen, mag een tuinhuis en een schuur of kas gebouwd worden na verlenen van een omgevingsvergunning.

Een tuinder is verplicht zijn of haar bouwplannen (van kippenhok tot luifel) door te spreken met de Bouwcommissie. Pas na goedkeuring van de Bouwcommissie en waar nodig nadat de gemeente een omgevingsvergunning heeft afgegeven, kan de tuinder bouwen.
De Bouwcommissie adviseert je over de bouwplannen. Ze toetst het bouwwerk aan de bouwvoorschriften van Ons Buiten, de LVO en de gemeente. De Bouwcommissie helpt je bij het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zo zorgt ze ervoor dat de hele procedure vlot wordt doorlopen en je zo snel mogelijk met de werkzaamheden kan beginnen.
Maar de commissie doet nog meer. De Taxatiecommissie is onderdeel van de Bouwcommissie. De Taxatiecommissie taxeert de waarde van de opstallen wanneer een tuinder zijn lidmaatschap opzegt (de taxatie is verplicht). Ze doet dit aan de hand van richtlijnen van de LVO en de AVVN. Uit de taxatie komt een bedrag waarvoor de nieuwe tuinder de opstallen kan overnemen (bij dure tuinen is er een bindend- maximum bedrag). Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over het overnemen van de inventaris, deze wordt niet getaxeerd). De taxatiecommissie kijkt of alle bouwwerken “vergund” zijn en of de tuin er veel troep aanwezig schoon is. De kosten van het verwijderen van illegale bouwwerken of van de afvoer van troep rommel komen voor rekening van de vertrekkende tuinder (tenzij de tuinder dit zelf doet).


Voor een afspraak met de bouwcommissie kunt u mailen met Hans Bos: bouwcommissie@onsbuitenleiden.nl

Bijgewerkt in maart 2023