Historie

Ons Buiten is ontstaan door een fusie van 5 tuinverenigingen ten noorden van Leiden.

Fuseren werd als voorwaarde gesteld om het eerste permanente volkstuincomplex in Leiden te verkrijgen. Daarmee werd het grootste volkstuincomplex van Leiden gerealiseerd.

Bij de fusie werd het materiaal voor een verenigingsgebouw beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden. Vele vakmensen offerden hun vrije tijd op. Het gebouw werd eind 1958 officieel geopend.

In een later stadium is het complex in twee gedeelten gesplitst voor ontsluitingswegen naar de Merenwijk (Oost- en West-tuinen). Toen zijn ook tuinen verdwenen.

Het complex Ons Buiten is gelegen tussen de Slaaghsloot en de Willem de Zwijgerlaan.

De tuinvereniging is één van de zes volkstuincomplexen die de Leidse Bond van Amateur-tuinders (LBA) in het beheer heeft van de Gemeente Leiden. De bruto oppervlakte van het complex bedraagt 167.754 m2, waarvan een gedeelte gemeenschappelijk groen is.

Het complex telt 441 volkstuinen. De bruto oppervlakte per tuin is gemiddeld 380 m² inclusief paden, sloten, groen en verenigingsgebouwen. In 2016 is gestart met 40 buurttuinen op het terrein voor het verenigingsgebouw, het oppervlakte van een buurttuin is circa 40 m².

Het is een bijzonder complex door de vele bomen op het terrein en een van de weinige complexen waar stenen tuinhuisjes gebouwd zijn. De paden zijn er verhard en de afscheiding van de paden en tuin is uitgevoerd met een haag. Het complex is voorzien van veel groen, bomen, struiken en kent een grote diversiteit aan vogels.
Met toestemming van het bestuur van tuinvereniging Ons Buiten is overnachten in de tuinhuisjes toegestaan in de periode van 1 april t/m 15 oktober. De tuinhuisjes moeten om te kunnen overnachten wel aan bepaalde normen en veiligheidseisen voldoen (bv t.a.v. gasflessen).

Activiteiten

Niet alleen het tuinieren (wat natuurlijk wel het hoofddoel is) maar ook vele andere activiteiten worden georganiseerd door de diverse commissies. Als voorbeeld noemen wij de plantenruilbeurs en workshops, lezingen over tuinieren.

Het gemeenschappelijk groen wordt door de leden zelf onderhouden.

Milieuvriendelijk tuinieren

Het is op Ons Buiten niet toegestaan om chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen.

De vereniging promoot het natuurlijk tuinieren: doel is dat de diversiteit aan flora en fauna op het complex toeneemt.

Water

Het complex is voorzien van waterleiding en riolering waarop de tuinhuisjes zijn aangesloten.

Het leidingwater mag gebruikt worden voor het besproeien van de tuin. De kosten van het waterverbruik zijn voor rekening van de tuinder doordat elke tuin voorzien van een watermeter.

Op basis van het verbruik vindt de verrekening plaats.
In gas en verlichting wordt door elke tuinder zelf voorzien (door middel van gasflessen en/of zonnecollectoren).

Tot slot

Het complex heeft een verenigingswinkeltje. Tuinleden kunnen daar gereedschap, biologische aarde en compost, zaden, planten en gasflessen kopen.