Advieslijst bestrijdingsmiddelen en meststoffen

De Advieslijst Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Deze lijst bevat de minst milieubelastende bestrijdingsmiddelen, hun werkzame stoffen en de aanbevolen want minst milieubelastende meststoffen. De lijst is richtinggevend voor particuliere tuinliefhebbers en heeft een verplichtend karakter voor deelnemende verenigingen/afdelingen aan het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Voorkomen is beter dan bestrijden Chemische bestrijdingsmiddelen verontreinigen grond- en oppervlaktewater en zijn gevaarlijk voor
mens en dier. Tuinliefhebbers met hart voor de natuur en zorg voor het milieu gebruiken geen of desnoods zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen. Het beste is om preventieve gewasbescherming toe te passen door bijvoorbeeld:
– organische mest in plaats van kunstmest
– ruime plantafstand
– doordacht water geven
– ruime vruchtwisseling
– gekeurd zaai- en pootgoed
– combinatieteelt
– insectengaas
– diervriendelijke inrichting van de tuin

A. Welke bestrijdingsmiddelen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?
1. Alle middelen zonder een toelatingsnummer (vaak een “N-nummer”) van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) op de verpakking, bijvoorbeeld:
• Gesteentemeel (tegen insecten en schimmels op planten, niet tegen mieren)
• Natrium-of kaliumsilicaat/waterglas (tegen insecten en schimmels op planten)
• Kaliumzouten van vetzuren (tegen insecten en mijten op planten, niet tegen groene aanslag op stoep of terras.)
• Plantaardige etherische oliën die ook in voedingsmiddelen zijn toegestaan (alleen tegen insecten en schimmels op planten)
• Zeewier- en algenextracten (groeistimulator planten)
• Knoflook-, soja- en ui-extracten (tegen insecten en schimmels op planten)
• Koperring (tegen slakken)
• Aaltjes (biologische bestrijding tegen insecten en slakken)
Gebruik bij voorkeur geen middelen waarvan de ingrediënten niet op de verpakking staan. De milieu-invloed van deze middelen is dan immers ook niet na te zoeken.
2. Alle middelen van Ecostyle met een toelatingsnummer van de CTGB, uitgezonderd Ultima en Mierenlokdoos met spinosad.
3. Middelen met een toelatingsnummer, die uitsluitend – en niet in combinatie met andere werkzame stoffen – de volgende werkzame stoffen bevatten:
– Azijnzuur
– Organische vetzuren (pelargonzuur/nonaanzuur, octaanzuur en/of decaanzuur)
– Pyrethrinen / pyrethrum (met of zonder koolzaadolie)
– IJzerfosfaat
– Diatomeeënaarde / kiezelgoer
– Zwavel (uitsluitend voor gebruik in kas tegen schimmel)

Ook de meeste hierboven genoemde middelen, hoewel “minst-milieubelastend”, blijven in meer en soms mindere mate schadelijk voor de biodiversiteit en kunnen zeker bij ondeskundig gebruik gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organische vetzuren. Het is daarom uitermate belangrijk dat de middelen strikt volgens de gebruiksvoorschriften toegepast worden.

B. Welke meststoffen kunnen tuiniers desgewenst inzetten?
Kunstmest gaat niet samen met natuurlijk tuinieren. Het verstandige alternatief is organische meststoffen of meststoffen die in de biologische landbouw gebruikt mogen worden. Deze lijst geeft een indicatie welke meststoffen in het kader van het natuurlijk tuinieren verkocht of ingezet kunnen worden. Deze lijst is een richtlijn en heeft niet de pretentie om volledig en uitputtend te zijn, daarvoor is het aanbod van kunst- en organische mest gewoon veel te groot. Bij twijfel omtrent een bepaald product: raadpleeg het AVVN.

Wat kan wél gebruikt worden:
Organische mest als rundermest, paardenmest etc.
Gedroogde koemest, koemestkorrels, bloedbeendermeelkorrels
Culterrakorrels

En verder ook:
Compost – bij voorkeur van eigen tuin
Uit de handel hebben schone, zeer schone en eco-compost de voorkeur.

Stoffen voor bijbemesting:
-Bloedmeel en Hoornmeel (stikstof);
-Natuurfosfaat en beendermeel (fosfaat);
-Vinasse (kalium);
-Kieseriet (magnesium).

Gesteentemelen als toevoeging aan mest en compost
Zoals Basaltmeel, Bentoniet, Edasil, Lavameel.

Kalkmeststoffen
Dolomiet, Dolokal, bd-Maerl, schuimaarde en zeewierkalk.

Tenslotte
Diverse producenten zetten meststoffen in de markt met als kwalificatie “biologisch” of met een fabrikantenkeurmerk dat impliceert dat het een biologisch product is. Biologisch is echter een beschermde omschrijving en is niet op meststoffen van toepassing. Producten met in de kwalificatie dat het toegestaan is in de biologische landbouw geven veel meer zekerheid dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Een SKAL-verwijzing of een NL-greenlabel keurmerk behoren daartoe.

Voorbeelden van wat u niet kunt inzetten:
NPK-korrels (bijv. 12-10-18)
(Tripple)Superfosfaat
Kalkemon(salpeter)
Kalisalpeter
Kalksalpeter
Ammoniumsalpeter
Chilisalpeter
Thomasslakkenmeel
Thomaskali
Kali 40 (60)
Kopersulfaat
Bitterzout

Deze lijst geldt vanaf 24 maart 2022.
Alle voorgaande versies zijn hiermee vervallen.
AVVN samen natuurlijk tuinieren
www.avvn.nl