Tuchtcommissie van Ons Buiten

Tekst wordt herzien, deze is nog niet beschikbaar.

De commissie is bereikbaar via tuchtcommissieonsbuiten@outlook.com

Het reglement van de tuchtcommissie  is te vinden op:

http:\\www.lba.leiden.nl/wp-content/uploads/2016/08/Tuchtrechtreglement-LBA-klformat.pdf