Rooster werkbeurten Oost 2024

Wat werkbeurten betreft, zijn er op Oost en West verschillende regelingen:

Oost: We vragen de tuinders om hun werkbeurt te doen op de datum waarop je bent ingeroosterd. Dit in verband met de planning van de werkzaamheden.  Op de betreffende dag kom je om 8.45 uur naar het werkhok op tuin 386. Er ligt een lijst, hier vul je jouw naam in, zodat de werkbegeleiders weten wie er die ochtend zijn. Trek stevige dichte schoenen aan en kleren die vuil mogen worden. In het werkhok liggen eventueel werkhandschoenen. Er is koffiepauze van 10.30 uur tot 11.00 uur bij het werkhok. Om 12.00 uur gaat iedereen het gereedschap inleveren en schoonmaken. Om 12.00 uur teken je de lijst af. Wanneer je echt niet kunt, dan moet je je afmelden bij Cok: 06 – 21 38 45 43.

De werkbeurtbegeleiders op Oost zijn Nol, Cok, Cees, Hans en Rob.

West: zie elders op de website.