Rooster werkbeurten Oost 2023

Schema werkbeurt Oost 2023

Wat werkbeurten betreft, zijn er op Oost en West verschillende regelingen:

Oost: We vragen de tuinders om hun werkbeurt te doen op de datum waarop u bent ingeroosterd. Dit in verband met de planning van de werkzaamheden.  Op de betreffende dag meldt je je om 8.45 uur bij het werkhok op tuin 386. Er ligt een lijst, hier vul je jouw naam in, zodat de werkbegeleiders weten wie er die ochtend zijn. Trek stevige dichte schoenen aan en kleren die vuil mogen worden. In het werkhok liggen eventueel werkhand-schoenen. Er is koffiepauze van 10.30 uur tot 11.00 uur bij het werkhok op tuin 386. Om 12.00 uur gereedschap inleveren en schoonmaken. Om 12.00 uur tekent u de lijst af. Wanneer je echt niet kunt, dan afmelden bij Cok Pouw 06 – 21 38 45 43. De werkbeurtbegeleiders op Oost zijn Nol, Cok, Cees, Hans en Rob.

West: zie elders op de website.