Schuurtje

Een tuinder die een schuurtje wil bouwen is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Voor de bouw van een schuurtje is een omgevingsvergunning van gemeente Leiden nodig.

Op tuinen met een kas groter dan 25 m2 mag niet gebouwd worden. Wordt de kas verwijderd dan kan weer wel gebouwd worden.

Voorschriften

Plaatsing en maten van het schuurtje

 • Bouw het schuurtje minimaal 15 meter van het pad, minimaal 2 meter van de sloot en minimaal 1 meter van hart veur.
 • Bouw het schuurtje min. 1,5 meter van het huis.
 • Maximale oppervlakte is 12 m2.
 • De nokhoogte is maximaal 2,5 meter vanaf het maaiveld.
 • De goothoogte is maximaal 2,5 meter en minimaal 2 meter vanaf het maaiveld.

Omgevingsvergunning

Tekeningen

Voor de aanvraag zijn de volgende tekeningen nodig:

 • Vooraanzicht , achteraanzicht, linkeraanzicht, rechteraanzicht, en bovenaanzicht (plattegrond). – schaal 1:100. Geef op de tekening de maten van het schuurtje aan en de gebruikte materialen.
 • Detailtekening van het dak en van de verankering in de grond. – schaal 1:50.
 • Maak een situatieschets met de bestaande bouwwerken in je tuin  Geef aan waar sloot en pad lopen.
 • Maak een situatieschets van de nieuwe situatie met schuurtje. Geef de maten van de tuin aan en de afstand van het schuurtje tot sloot en veur.  –schaal 1:500.
 • Omcirkel op de plattegrond van Ons Buiten je tuin.

Het aanvraagformulier

De bouwcommissie vult het formulier alvast voor je in. Stuur hiervoor de volgende gegevens naar de bouwcommissie:

 • Voorletters en achternaam
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Nummer van de tuin
 • Oppervlak in m2 van de bestaande bebouwing
 • Oppervlak in m2 van de tuinschuur
 • Inhoud in m3 van de tuinschuur
 • Schatting van de kosten van materialen van de tuinschuur, zonder btw.

De aanvraag omgevingsvergunning

 • Lever de tekeningen in bij de bouwcommissie voor een eerste beoordeling – bij voorkeur per email.
 • De bouwcommissie voorziet de tekeningen waar nodig van opmerkingen en stuurt deze terug. Pas de tekeningen waar nodig aan.
 • De bouwcommissie stuurt je het ingevulde aanvraagformulier, controleer het en zet je handtekening.
 • Lever de tekeningen + de plattegrond van Ons Buiten in 6-voud in en de aanvraag in 3-voud.
 • De aanvraag wordt getoetst door de bouwcommissie van de LBA. Ze komt daarvoor elke eerste maandag van 
de maand samen, behalve in juli en augustus. Als de aanvraag aan alle eisen voldoet wordt deze ingediend bij de gemeente. Je kunt nu beginnen met bouwen op eigen risico, maar let op: de gemeente kan de aanvraag nog afwijzen.
 • De gemeente behandelt de aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken en stuurt een bericht van goedkeuring of afwijzing. Bij goedkeuring krijg je ook een factuur van de gemeente. Het kost ca. € 300,- (2023).

Goedgekeurde tekeningen zijn bindend. Na vertoon van de omgevingsvergunning met bijbehorende goedgekeurde tekeningen van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente aan de bouwcommissie mag je met de bouw of verbouwing gaan beginnen. Na het verlenen van de omgevingsvergunning moet je binnen 26 weken starten met de werkzaamheden. Ben je na 1 jaar nog niet klaar dan kun je verlenging voor nog een jaar aanvragen.

Zie verder de Bouwvoorschiften van de Leidse Bond van Amateurtuinders

-> terug naar ‘Bouwen op de tuin’

Bijgewerkt april 2023