Tuinhuisje

Een tuinder die een tuinhuisje wil bouwen of verbouwen is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Voor de bouw of verbouw is een Omgevingsvergunning van gemeente nodig.

Op tuinen met een kas groter dan 25 m2 mag niet gebouwd worden. Wordt deze kas verwijderd dan is bouwen weer mogelijk.

Voorschriften

Plaatsing en maten van het tuinhuisje

 • Bouw het tuinhuisje minimaal 20 meter van het pad, minimaal 2 meter van de sloot en minimaal 1 meter van hart veur.
 •  De totaal bebouwde oppervlakte op de tuin mag niet meer dan 41 m2 bedragen (huisje +luifel + schuur) exclusief de oppervlakte van een kas.
 • Maximale oppervlakte is 29 m2.
 • De nokhoogte is maximaal 3,45 meter vanaf het maaiveld gemeten.
 • De goothoogte is maximaal 2,5 meter vanaf het maaiveld gemeten.
 • Bij een betonvloer moet een fundering met vorstrand worden gestort.
 • Bij een houten vloer moet de verankering naar fundering of poeren worden aangegeven.
 • Het huisje moet een ingang en een uitgangen hebben, niet aan dezelfde kant.

Omgevingsvergunning 

Tekeningen

Voor de aanvraag zijn de volgende tekeningen nodig:

 • Vooraanzicht, achteraanzicht, linkeraanzicht, rechteraanzicht, en bovenaanzicht (plattegrond).– schaal 1:100. Geef op de tekening de maten van het tuinhuisje aan en de gebruikte materialen.
 • Detailtekening van het dak en van de verankering in de grond – schaal 1:20.
 • Maak een situatieschets met de bestaande bouwwerken in je tuin.  Geef aan waar sloot en pad/paden lopen.
 • Maak een situatieschets van de nieuwe situatie met de bestaande bouwwerken plus het tuinhuisje. Geef aan waar sloot en pad lopen. Geef de maten van de tuin aan en de afstand van het tuinhuis tot de sloot en de veur – schaal 1:500.

Het aanvraagformulier

De bouwcommissie kan het formulier alvast voor je invullen. Stuur hiervoor de volgende gegevens naar de bouwcommissie:

 • Voorletters en achternaam
 • Adresgegevens
 • Nummer van de tuin
 • Oppervlak in m2 van de bestaande bebouwing (schuur, luifel, huisje)
 • Oppervlak in m2 van het tuinhuisje
 • Inhoud in m3 van het tuinhuisje
 • Schatting van de kosten van materialen van het tuinhuisje, zonder btw.

De aanvraag omgevingsvergunning

 • Lever de tekeningen in bij de bouwcommissie voor een eerste beoordeling – bij voorkeur per email.
 • De bouwcommissie stuurt haar commentaar retour. Pas de tekeningen waar nodig aan.
 • Controleer het ingevulde aanvraagformulier en zet je handtekening.
 • Lever het ondertekende formulier met de tekeningen in 2-voud in bij het bestuur of de bouwcommissie.
 • De aanvraag wordt getoetst door de bouwcommissie van de LBA (de Leidse Bond van Amateurtuinders). Deze komt daarvoor elke eerste maandag van 
de maand samen, behalve in juli en augustus. Als de aanvraag aan alle eisen voldoet wordt deze ingediend bij de gemeente. Je kunt nu beginnen met bouwen op eigen risico, maar let op: de gemeente kan de aanvraag nog afwijzen.
 • De gemeente behandelt de aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken en stuurt een bericht van goedkeuring of afwijzing. Bij goedkeuring krijg je ook een factuur van de gemeente. Het kost ca. € 300,- (2023).

Goedgekeurde tekeningen zijn bindend. Na vertoon van de omgevingsvergunning met bijbehorende goedgekeurde tekeningen van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente aan de bouwcommissie mag je met de bouw of verbouwing gaan beginnen. Na het verlenen van de omgevingsvergunning moet je binnen 26 weken starten met de werkzaamheden. Ben je na 1 jaar nog niet klaar dan kun je verlenging voor nog een jaar aanvragen.

Zie verder de Bouwvoorschiften van de Leidse Bond van Amateurtuinders. Zie www.lba-leiden.nl onder kopje Bouwbesluit.

-> terug naar ‘Bouwen op de tuin’

Bijgewerkt april 2023