Natuurvriendelijke oevers

Door het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een brochure gemaakt met titel  “DE SLOOT HOORT BIJ DE TUIN!” met veel informatie over het belang van de sloten en over het onderhoud. In de afgelopen jaren zijn er bij het bestuur verschillende verzoeken binnen gekomen om de beschoeiing te herstellen. Het ziet dat de gemeente op korte termijn geen nieuwe beschoeiing gaat aanleggen, wanneer we iets willen aanpakken moeten we het zelf doen.
We hebben ons daarom verdiept in beschoeiingen en bekeken of we dit zelf kunnen doen. Vanuit de waterbeheerder (Hooogheemraadschap van Rijnland) zijn er de volgende randvoorwaarden:
a) Onderhoudsverplichting: in de winter verwijderen van afval, bladeren en waterplanten. (de schouw van het waterschap is 1 november). Ook moet er licht in de sloot kunnen komen. In verband met de Flora- en Faunawet mag u geen onderhoud uitvoeren van 15 maart tot 1 juni.
b ) Meldplicht bij Rijnland bij vervanging van beschoeiing. De meldplicht geld voor alle watergangen. Rijnland wil als beheerder van het water graag weten wat waar gebeurt.
c) Nieuwe beschoeiing moet voldoen aan de Leggerkaart: op de kaart van ons buiten staat de minimale breedte alle sloten (breedte op waterlijn).
Omdat we bij Ons Buiten gekozen hebben voor natuurvriendelijk tuinieren willen we de volgende randvoorwaarde toevoegen:
d) Liefst een zeer lage natuurvriendelijke beschoeiing. Bij een lage beschoeiing kunnen kikkers en padden gemakkelijk op de oever klimmen, is er veel licht in het water en is ruimte voor bijzondere overplanten (varens). Voordeel van een lage beschoeiing is dat deze minder snel voorover gaat zakken en dat minder materiaal nodig is (goedkoper). Nadeel van een lage beschoeiing is dat de oever meer ruimte in beslag neemt.

Praktisch
In handboeken en op internet zijn veel voorbeelden van beschoeiingen te vinden, opvallend zijn de hoge kosten in aanleg of onderhoud. Voorbeelden van goedkope beschoeiingen zijn:
-een palenrij met wilgentenenbundels of wilgenvlechtwerk
-een rij dakpannen (als een boekenplank of plat)
-een rij stoeptegels (als een boekenplank of plat)
-palen met grindtegels (60×40)
-palen met trespa platen
-palen met lange boomstammen tussen de oever en de stammen
-stapel muurtjes van stenen
-levende beschoeiing

Voordat er gestapeld kan worden moet er direct onder het waterniveau een dikke balk of een een grote tegel worden gelegd zodat de gestapelde stenen niet wegzakken.