Luifel

Een tuinder die een luifel wil bouwen is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Voor de bouw van een luifel is een omgevingsvergunning van gemeente Leiden nodig.

Voorschriften

Plaatsing en maten van luifel

 • Bouw de luifel minimaal 2 meter van de sloot en minimaal 1 meter van hart veur.
 • Maximale oversteek is 2,5 meter (gemeten vanaf de gevel).
 • De luifel mag aan meer kanten van het tuinhuis geplaatst worden.
 • Maximale oppervlak van de luifels samen is 11 m2.
 • Aan weerszijden van de luifel mag een windscherm geplaatst worden. In dat geval mag niet elders een windscherm worden geplaatst.

Tekeningen

Voor de aanvraag zijn tekeningen nodig.

 • Vooraanzicht , achteraanzicht, linkeraanzicht, rechteraanzicht, en bovenaanzicht (plattegrond). – schaal 1:100. Geef op de tekening de maten van luifel aan en de gebruikte materialen.
 • Detailtekening van de verbinding met het huis en van de verankering in de grond (poer of fundering). – schaal 1:50.
 • Maak een situatieschets van de bestaande bouwwerken in je tuin. Geef aan waar sloot en pad lopen.
 • Maak een situatieschets van de nieuwe situatie met luifel. Geef aan waar sloot en pad lopen en de afstand van luifel tot sloot en veur. – schaal 1:500.
 • Omcirkel op de plattegrond van Ons Buiten je tuin.

Het aanvraagformulier

De bouwcommissie vult het formulier alvast voor je in. Stuur hiervoor de volgende gegevens naar de bouwcommissie:

 • Voorletters en achtermaam
 • BSN
 • Adresgegevens
 • Nummer van de tuin
 • Oppervlak in m2 van de bestaande bebouwing
 • Oppervlak in m2 van de luifel
 • Inhoud in m3 van de bestaande bebouwing
 • Schatting van de kosten van materialen van de luifel, zonder btw.

De aanvraag omgevingsvergunning

 • Lever de tekeningen in bij de bouwcommissie voor een eerste beoordeling – bij voorkeur per email.
 • De bouwcommissie voorziet de tekeningen waar nodig van opmerkingen en stuurt deze terug. Pas de tekeningen waar nodig aan.
 • De bouwcommissie stuurt je het ingevulde aanvraagformulier, controleer het en zet je handtekening.
 • Lever de tekeningen op het spreekuur in met de plattegrond van Ons Buiten in 6-voud in en de aanvraag in 3-voud.
 • De aanvraag wordt getoetst door de bouwcommissie van de LBA. Ze komt daarvoor elke eerste maandag van 
de maand samen, behalve in juli en augustus. Als de aanvraag aan alle eisen voldoet wordt deze ingediend bij de gemeente. Je kunt nu beginnen met bouwen op eigen risico, maar let op: de gemeente kan de aanvraag nog afwijzen.
 • De gemeente behandelt de aanvraag omgevingsvergunning binnen 8 weken en stuurt een bericht van goedkeuring of afwijzing. Bij goedkeuring krijg je ook een factuur van de gemeente.

Goedgekeurde tekeningen zijn bindend. Na vertoon van de omgevingsvergunning met bijbehorende goedgekeurde tekeningen van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente aan de bouwcommissie mag je met de bouw of verbouwing gaan beginnen. Na het verlenen van de omgevingsvergunning moet je binnen 26 weken starten met de werkzaamheden. Ben je na 1 jaar nog niet klaar dan kun je verlenging voor nog een jaar aanvragen.

Zie verder de Bouwvoorschiften van de Leidse Bond van Amateurtuinders.

-> terug naar ‘Bouwen op de tuin’