Bouwen op de tuin

Ons Buiten ligt op gemeentelijk terrein met de bestemming OPENBAAR GROEN. Op de tuinen met een huisje mag beperkt gebouwd worden. Op tuinen zonder huisje mag beperkt gebouwd en alleen na schriftelijke toestemming van de bouwcommissie.

Een tuinder is verplicht zijn of haar plannen door te spreken met de Bouwcommissie. Dit kan op het spreekuur van het bestuur of na afstemming met de bouwcommissie. Stuur dan een email naar bouwcommissie@onsbuitenleiden.nl.

Een tuinder mag pas bouwen na goedkeuring van de plannen door de Bouwcommissie en waar nodig met een Omgevingsvergunning van de gemeente Leiden.

Voorschriften en procedures voor het bouwen in de tuin:

Als je wilt bouwen heb je in veel gevallen een omgevingsvergunning  van de gemeente nodig. De Bouwcommissie adviseert je bij het invullen van de aanvraag en het maken van de bouwtekeningen. Ze toetst de aanvraag aan de Bouwvoorschiften van de Leidse Volkstuin Organisatie (LVO). Dat is het kader waarbinnen de gemeente toestaat op de volkstuinen te bouwen. Daarnaast beoordeelt de Bouwcommissie of de aanvraag voldoet aan de aanvullende regels uit het Huishoudelijk reglement en de regels die op deze website staan. Als de aanvraag voldoet aan de regels zorgt de Bouwcommissie ervoor dat de hele procedure vlot wordt doorlopen zodat je snel een vergunning kunt krijgen en met de werkzaamheden kan beginnen.

Zonder omgevingsvergunning mag je niet bouwen. Doe je dit toch dan spreken we van een illegaal bouwwerk en loop je het risico dat het bouwsel op jouw kosten verwijderd moet worden.

Let op! Op een deel van de tuinen zonder huisje mag niet worden gebouwd (zgn. kale tuinen).

Bijgewerkt maart 2024