Commissie Behoud Ons Buiten (BOB)

Het doel van de BOB is om onze tuinvereniging in stand te houden en de bedreigingen die van buiten komen, af te wenden.

Onze vereniging met de grond die we huren van de gemeente Leiden middels de Leidse Volkstuin Organisatie (LVO) kent nogal wat bedreigingen. Nergens in Leiden vind je dichtbij de binnenstad zo’n groot stuk groen onbebouwde grond.

In het verleden liet een projectontwikkelaar hier zijn oog op vallen om te bebouwen. Ook heeft de gemeente getracht een openbaar fietspad aan te leggen dwars door Ons Buiten. Met veel inspanning van de tuinders hebben we dat tegen kunnen houden. In die tijd is ook de BOB opgericht. Als opvolger van de werkgroep ‘de dolle egel’. Die toen voorkomen heeft dat er nog meer bomen gekapt werden, 144 bomen waren al gekapt! Er is toen serieus en hard gewerkt door de BOB met het goede resultaat van een onverdeeld Ons Buiten, dus het fietspad was van de baan.

In het verre verleden (rond 1970) is Ons Buiten al eens in tweeën gedeeld door de aanleg van de IJsselmeerlaan, toegangsweg tot de Merenwijk. Dat is de reden dat we een Oost- en Westkant hebben bij Ons Buiten. De gemeente vergeet nog wel eens dat in zo’n versteende stad als Leiden mensen groen hard nodig hebben om te kunnen recreëren. Ook nu (2023) komt er weer een bedreiging op ons af, nl. de zgn. Verlengde Kooilaan.

De gemeente wil van het Joop Vervoornpad, tussen de rotonde bij de Kooilaan en de IJsselmeerlaan een doorgaande weg maken. Volgens de gegevens rijden er dan 18.000 auto’s en het openbaar vervoer per etmaal over deze weg. Ook moet deze weg voetgangers en fietsers de ruimte geven om Ons Buiten en de andere verenigingen in de Tuin van Noord te kunnen bereiken. En laden en lossen voor de nieuw te bouwen wijk moet er ook plaatsvinden. De bedreiging is groot, met stankoverlast, fijnstof, lichtoverlast, geluidsoverlast, bedreiging van de flora en fauna, vernietiging van de biodiversiteit enzovoort. Daarnaast zijn er 2 woontorens gepland van 50 en 70 meter hoog, met de slagschaduw over Ons Buiten en de nodige windoverlast door deze hoge torens.

De BOB doet samen met de partners in het Burgerinitiatief ‘Heel Noord één Tuin’ haar stinkende best om dit plan tegen te houden.

Zie ook de Tuinmededelingen van dit voorjaar voor de ontwikkelingen en de laatste stand van zaken.

Bijgewerkt in april 2023