Cursus Ecologisch Tuinieren

CURSUS EGOLOGISCHE MOESTUIN VOOR BEGINNERS

Nationaal Keurmeerk Natuurlijk Tuinieren

Zoals jullie weten, is 2015 het groentejaar. Met het uitdelen van pootaardappels, zonnebloem- en meloenzaad hebben we hier al aandacht aan besteed. Ook is op 4 april een zadenpakket met uitleg over combinatieteelt uitgedeeld. Dus jullie kunnen al aardig aan de slag. We hebben nu een korte cursus in de aanbieding over ecologisch moestuinieren. Bij deze manier van tuinieren let je op alles wat leeft in je tuin en dan vooral hoe dat allemaal op elkaar inwerkt. Je maakt zo vanzelf een goed stap naar een natuurlijke manier van tuinieren, doordat je de kracht van alles gebruikt wat in de tuin leeft.

Annemarie van Dam is gespecialiseerd in deze ecologische aanpak en ook bodemkundige. Annemarie wil graag in een korte cursus de basisprincipes van ecologisch tuinieren uitleggen en ons zo op weg helpen.

De cursus wordt gegeven op 13, 20 en 27 mei van 20.00 tot 22.00 uur in ons Verenigingsgebouw. Bij de cursus krijg je een gratis cursusboekje mee.
De kosten bedragen € 15,00. (met subsidie van het fonds 1818)

Er is geen voorkennis vereist, dus ook als echte beginner kun je meedoen.

Je kunt je opgeven via een mail aan onsbuiteninfo@gmail.com of door een briefje in de bus aan het Verenigingsgebouw te doen. Na je inschrijving krijg je bericht over de betaling.

Schrijf je snel in, want we hebben maar plaats voor 15 mensen.

 

Met vriendelijke groeten,

De Commissie Natuurlijk Tuinieren