Aanmelden voor een volkstuin

Bij Ons Buiten zijn volkstuinen en buurttuinen.
Wanneer u belangstelling heeft voor een volkstuin dan kunt u zich melden bij het spreekuur van het bestuur. Vanwege de grote belangstelling is een lange wachtlijst ontstaan. Het bestuur heeft besloten dat de wachtlijst vol is,  inschrijven is nog niet mogelijk. Bij de buurttuinen is geen wachtlijst. De informatie staat bij het volgende tabblad.