Gasflessen

GEBRUIK GASFLESSEN op Ons Buiten

Veiligheid
Het is verboden een gasfles in een huisje te plaatsen (HHR). Een gasfles mag buiten niet in de zon staan. Er mogen maximaal twee gasflessen op elke tuin aanwezig zijn. 

Gasflessen kopen bij de tuinwinkel
Alleen bij het inruilen van een lege gasfles (Antargaz / grijs) krijg je tegen betaling een volle gasfles mee. Blauwe flessen kan je niet omruilen.

Prijzen 
Onze leverancier volgt actief de gasprijzen die gekoppeld zijn aan de olieprijzen. Per week kunnen er dus prijswijzigingen zijn.

Hoeveel gas zit in een fles?
Op een gasfles staat het lege gewicht van een lege fles: wat de inhoud is moet je dus wegen.

Aantal gasflessen op de tuin?
Er gelde strenge regels (van de brandweer) over het aantal gasflessen op de tuin. Het maximum aantal is 2. Een is in gebruik en de andere is reserve. Een volle reserve fles mag buiten staan maar niet in de zon.

Waarom krijg je niets terug voor een lege fles en betaal je € 35,- als je begint?
Het vervoer van volle en lege gasflessen is aan strenge regels gebonden. Er zou een levendige handel in gestolen lege flessen op gang komen. Het onderhoud en de afschrijving van de flessen maakt ze gaandeweg minder waard. 

LPG
Ons kwam ter ore dat sommige tuinders LPG gebruiken als brandstof. In ons huurcontract met de gemeente staat uitdrukkelijk dat LPG verboden is op de Leidse tuincomplexen. Realiseert u zich dat als daar iets mee gebeurt u niet verzekerd bent.

2 is genoeg!
Nog steeds treft de tuincontrole commissie hier en daar veel ongebruikte gasflessen aan. De blauwe gasflessen zijn niet meer in gebruik en leveren geen statiegeld meer op. U kunt deze kosteloos naar het winkeltje brengen, zodat we ze kunnen laten afvoeren. Elke gasfles (ook een lege) is een potentiële bom wanneer er brand uitbreekt, daarom adviseert de brandweer ook om het aantal flessen zo klein mogelijk te houden, één aangesloten fles en één reserve is voldoende.
Bovendien krijgt u ook nergens meer statiegeld terug voor een lege grijze fles. Alleen bij omwisseling voor een volle hoeft u dan geen statiegeld te betalen. Mocht u moeite hebben met het vervoer van de ongebruikte gasflessen, laat het dan aan het bestuur weten, dan zorgen wij voor iemand die ze op komt halen.

Vervang de gasslangen en de drukregelaar!
Elke tuinder moet alle gasslangen eens in de twee jaar en de drukregelaar op de fles eens in de 5 jaar vervangen. Als het goed is staat er een jaartal op de gasslang en de drukregelaar. Nieuwe slangen en drukregelaars zijn te koop in de tuinwinkel.

Informatie van de brandweer over gasflessen

Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van verkeerd gebruik. De belangrijkste tips voor een veilig gebruik:
• Bewaar en vervoer gasflessen bij voorkeur rechtop.
• Gebruik en bewaar ze alleen op een koele, goed geventi­leerde plaats.
• Kom nooit met een vlam of brandende sigaret of sigaar in de buurt van een gasfles.
• Let erop dat gasflessen zijn aangesloten met een goedge­keurde slang en volgens de voorschriften van de fabrikant.
• Een gasleiding moet zo worden gebruikt, dat het niet beschadigd kan raken.
• Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasapparaat.
De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van het apparaat.
• Monteer bij het koppelen van gasflessen de regelaar die
de hoogste druk doorlaat, het dichtste bij het gebruiks­apparaat.
• Vervang drukregelaars minimaal om de vijf jaar.
• Gebruik alleen goedgekeurde hogedrukslangen van maximaal 1,5 meter lengte. Vernieuw de slangen ten minste om de twee jaar.
• Zorg dat de verbindingen aan beide zijden zijn voorzien van
deugdelijke slangklemmen.
• Sluit de fleskraan als u het gastoestel niet gebruikt. Gebruik
bij het openen en sluiten geen gereedschap, maar doe het met de hand.
• Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar afwas­ middel.
• Zorg dat u altijd een brandblusser en/of blusdeken bij de hand hebt.

Bijgewerkt april 2023