Bouwvoorschriften in het kort

Ons Buiten ligt op gemeentelijk terrein met de bestemming OPENBAAR GROEN. Op de tuinen van Ons Buiten mag dan ook maar beperkt gebouwd worden. Dit zijn de belangrijkste regels waar je rekening mee moet houden:

Bouwwerken altijd 1 meter uit de middenlijn veur en 2 meter vanaf de sloot. De totaal bebouwde oppervlakte op de tuin mag niet meer dan 41 m2 bedragen (huisje +luifel + schuur) exclusief de oppervlakte van een kas.

Tuinhuis – Altijd een omgevingsvergunning nodig

 • Oppervlakte maximaal 29 m ²
 • Nokhoogte maximaal 3,45 meter vanaf de werkvloer gemeten
 • Goothoogte maximaal 2,5 m vanaf de werkvloer gemeten
 • Plaatsing minimaal 20 m. vanaf het pad

Schuur – Altijd een omgevingsvergunning nodig

 • Oppervlakte maximaal 12 m²
 • Nokhoogte maximaal 2.5 meter vanaf het maaiveld gemeten
 • Plaatsing minimaal 1,5 meter vanaf het huisje
 • Plaatsing minimaal 15 m vanaf het pad

Broeikas – Altijd een omgevingsvergunning nodig

 • Oppervlakte maximaal 25 m²
 • Nokhoogte maximaal 2,5 meter vanaf het maaiveld gemeten
 • Plaatsing minimaal 5 m vanaf het pad

Luifel/veranda – Altijd een omgevingsvergunning nodig

 • Diepte maximaal 2,5 meter gemeten vanaf de gevel
 • Oppervlakte maximaal 11 m² voor luifel tuinhuis
 • Oppervlakte maximaal 4 m² voor luifel schuur
 • Aan weerszijden van de luifel mag een windscherm geplaatst worden. In dat geval mag niet elders een windscherm worden geplaatst.

Windscherm – Vergunningsvrij

 • Eén windscherm van 1,80 meter hoog en 3,60 lang, wanneer geen windscherm is geplaatst aan de luifel/veranda

Schutting – Vergunningsvrij zie voorwaarden

 • Eén schutting van 1,80 hoog en 3,60 lang
 • Niet langs de sloot en 1 meter uit het hart van de veur

Pergola – Vergunningsvrij zie voorwaarde

 • Hoogte maximaal 2,4 meter

Afdak voor hout of opslag – Vergunningsvrij zie voorwaarde

 • Maximaal 10 m² en maximaal 1 meter hoog

Verharding– Vergunningsvrij zie voorwaarde

 • Verharding rond het huisje maximaal 10 m²

Dierenverblijf en/of ren – Vergunningsvrij zie voorwaarden

 • Hoogte maximaal 1 meter
 • Plaatsing minimaal 5 m vanaf het pad
 • Maximaal 6 kippen, konijnen, eenden of ganzen
 • Maximaal 1 hond of kat

 -> terug naar ‘Bouwen op de tuin’