Voor geïnteresseerden in een volkstuin

 1. Welkom bij deze kleine rondleiding door de wereld van Ons Buiten

Onze volkstuinvereniging huurt via de LVO – de Leidse Volkstuinorganisatie een groot stuk grond van de gemeente Leiden. Tussen de Kooi en de Merenwijk langs de Slaagsloot vindt men onze tuintjes. Aan de Oostkant zijn ongeveer 100 tuintjes door de IJsselmeerlaan  van de andere 320 tuintjes afgescheiden. De meeste tuintjes zijn tussen de 200 en 400 m² per stuk,  een enkele is kleiner of groter.

Als lid van de vereniging kun je een perceel in gebruik krijgen om te tuinieren, de kosten hiervan zijn € 0,46 per m² per jaar (te betalen aan Ons Buiten). Naast deze ‘gebruikskosten’ betaal je ook jaarlijks via de jaarnota een contributie aan Ons Buiten en de overkoepelende LVO  en AVVN. In de jaarnota staan ook de bedragen van het waterverbruik, de hoogheemraadschapsbelasting en eventuele boetes berekend. Voor een tuin van 300 m² betaal je zonder boetes of heggenabonnement een bedrag van ongeveer € 350,-.

Tuinieren doet ieder op zijn/haar eigen wijze. Belangrijk vinden we in onze vereniging dat iedereen echt bezig is met tuinieren. Het is hier ten slotte geen camping, want met alleen grasmaaien kom je er niet. Loop eens over de paden en kijk hoe andere tuinders hun tuinplezier beleven. Daarom is er ook een tuincontrolecommissie die een vinger aan de pols houdt. In het zomerseizoen van 1 april tot en met 30 oktober mag je op het complex overnachten, in de winterperiode van 30 oktober tot en met 31 maart is nachtelijk verblijf verboden.

Om kandidaat-lid te kunnen worden woon je in Leiden en  ben je ouder dan 18 jaar. Wanneer je partner al een tuin heeft kun je geen kandidaat-lid worden.

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar:  wachtlijst@onsbuitenleiden.nl .

Je kan je je ook op het spreekuur van het bestuur aanmelden  (zaterdags van 10 tot 12 uur, de tweede zaterdag van elke maand is er geen spreekuur).

Daarna moet je eerst op een kennismakingsochtend komen. Hierbij krijg je informatie over onze vereniging, over tuinieren op Ons Buiten en over de procedure voor het verkrijgen van een tuin. Vervolgens moet je twee ‘werkbeurten’ meelopen met andere leden om kennis te maken met onze tuinvereniging.
Na deze werkbeurten maakt het bestuur een afspraak met je voor een definitieve inschrijving als kandidaat-lid (de kosten hiervan zijn € 50,-).
Als kandidaat-lid krijg je het recht om in volgorde van datum van inschrijving je belangstelling kenbaar te maken voor de huisjes en tuinen van leden die vertrekken.

De vereniging heeft zo’n 440 leden uit alle groepen van de bevolking. Vermoedelijk zijn er tuinders uit een 20-tal landen van herkomst te vinden. En evenzoveel talen worden hier gesproken. Leidsche glibbers tuinieren naast kosmopolitische yuppen, jonge gezinnen naast gepensioneerden. De een zaait langs een touwtje en de ander heeft de rode kool tussen de goudsbloemen voor maximaal kleurcontrast.  Er zijn er die het gazon knippen met een nagelschaartje. En anderen hebben een takkenwal vol natuurlijk leven.

We zijn er trots op dat we door ons tuinplezier verenigd zijn in de verscheidenheid van Ons Aller Buiten.

HOE KOMT JE AAN EEN VOLKSTUIN? 

 • Je kan je dan aanmelden door een mail te sturen naar het mailadres: wachtlijst@onsbuitenleiden.nl   Je kan je ook aanmelden op het spreekuur van het bestuur.
 • Voorwaarden zijn dat je woonachtig bent in Leiden, tuinieren jouw hobby is, je ouder dan 18 jaar bent en jij of jouw partner niet al een volkstuin bij Ons Buiten heeft.

Daarna moet je een kennismakingsochtend bijwonen. Vervolgend ga je meelopen met twee werkbeurten: om kennis te maken met de leden van onze tuinvereniging.

 • Na deze werkbeurten maakt het bestuur een afspraak met je voor de definitieve inschrijving als kandidaat-lid. Hierbij krijg je informatie over de procedure van het verkrijgen van een tuin (het tonen van een legitimatiebewijs is verplicht). 
 • De kosten voor het kandidaat-lidmaatschap zijn € 50,- voor de rest van het jaar. Elk volgend jaar betaal je € 10,- voor de verlenging het kandidaat-lidmaatschap.
 • Vanaf de inschrijving als kandidaat-lid krijg je periodiek per e-mail een lijst toegestuurd met de tuinen die in de verkoop staan. De maximale verkoopprijs van het huisje is vastgesteld door de taxatiecommissie. Soms kunnen er spullen worden overgenomen. Met deze lijst ben je gemachtigd door het bestuur om op het tuincomplex rond te kijken.
 • Heb je een tuin gevonden waarin je geïnteresseerd bent dan moet je dit melden bij het bestuur en krijg je via het bestuur de contactgegevens van de desbetreffende tuinder.
 • Je belt of mailt de desbetreffende tuinder om een afspraak te maken om de tuin en het huisje te bezichtigen. Het kandidaat-lid met de langste inschrijfduur heeft voorrang.
 • Wil je deze tuin en huisje hebben dan onderhandel je met de eigenaar van het huisje over de prijs van zaken zoals: waterverbruik, gereedschap, aggregaat, zonnepanelen, inboedel. Van belang is dat het huisje voor en na de overdracht verzekerd is en dat er vóór de overdracht niets betaald wordt.
  De grond wordt niet gekocht, er is alleen een gebruiksovereenkomst met de vereniging. De waarde van het huisje wordt bepaald door de taxatiecommissie. Het streven is dat de taxatieprijs bepalend is voor de verkoopprijs van het huisje (dit is bij de andere Leidse volkstuincomplexen reeds het geval).
 • Kom je tot een overeenkomst dan mail je met het bestuur voor een afspraak voor de overdracht. Er worden afspraken gemaakt over het opruimen van illegale bouwsels/schuttingen (of te hoge heggen), over het opruimen van rommel of over andere werkzaamheden die nog aan de tuin of het huisje moeten plaatsvinden.
 • De overdracht (met de ondertekening van het gebruikscontract) vindt plaats op een zaterdag in de bestuurskamer van tuinvereniging Ons Buiten in aanwezigheid van het bestuur, de koper en verkoper.
 • Bij de overdracht ben je eenmalig € 100,- toetredingskosten verschuldigd.
 • Een enkele keer vragen wij een borg. Bijvoorbeeld bij een opknaphuisje of een tuin waar veel rommel/bouwsels opgeruimd moet worden. Het bestuur beslist over de hoogte van die borg en de voorwaarden.

 

WAT JE NOOIT MOET DOEN!

 • Je gaat niet in op suggesties van andere tuinders, die denken te weten waar een tuin in de verkoop staat.
 • Als de tuin niet op de lijst voorkomt dan staat deze niet te koop. Je bent dan ook niet gemachtigd om op deze tuin te komen om deze te bezichtigen.
 • Koopt je toch die desbetreffende tuin zonder medeweten van het bestuur dan wordt uw kandidaat-lidmaatschap onmiddellijk ingetrokken en wordt je niet geaccepteerd als nieuw lid van tuinvereniging Ons Buiten. Ook de verkoper wordt als lid uitgeschreven.
 • Geef nooit een voorschot/handgeld vóór de overdracht in de bestuurskamer (in aanwezigheid van het bestuur, de koper en verkoper) heeft plaatsgevonden.
Het prieel.