Voor geïnteresseerden in een volkstuin

Welkom bij deze kleine rondleiding door de wereld van Ons Buiten

Onze volkstuinvereniging huurt via de LVO – de Leidse Volkstuinorganisatie  / LBA- de Leidse Bond voor Amateurtuinders een groot stuk grond van de gemeente Leiden. Tussen de Kooi en de Merenwijk langs de Slaagsloot vindt men onze tuintjes. Aan de Oostkant zijn ongeveer 100 tuintjes door de IJsselmeerlaan  van de andere 320 tuintjes afgescheiden. De meeste tuintjes zijn tussen de 200 en 400 m² per stuk,  een enkele is kleiner of groter.

Als lid van de vereniging kun je een perceel in gebruik krijgen om te tuinieren, de kosten hiervan zijn € 0,46 per m² per jaar (te betalen aan Ons Buiten). Naast deze ‘gebruikskosten’ betaal je ook jaarlijks via de jaarnota een contributie aan Ons Buiten en de overkoepelende LVO (voorheen LBA) en AVVN. In de jaarnota staan ook de bedragen van het waterverbruik, de hoogheemraadschapsbelasting en eventuele boetes berekend. Voor een tuin van 300 m² betaal je zonder boetes of heggenabonnement een bedrag van ongeveer € 350,-.

Tuinieren doet ieder op zijn/haar eigen wijze. Belangrijk vinden we in onze vereniging dat iedereen echt bezig is met tuinieren. Het is hier ten slotte geen camping, want met alleen grasmaaien kom je er niet. Loop eens over de paden en kijk hoe andere tuinders hun tuinplezier beleven. Daarom is er ook een tuincontrolecommissie die een vinger aan de pols houdt. In het zomerseizoen van 1 april tot en met 30 oktober mag u op het complex overnachten, in de winterperiode van 30 oktober tot en met 31 maart is nachtelijk verblijf verboden.

Om kandidaat-lid te kunnen worden woon je in Leiden en  ben je ouder dan 18 jaar. Wanneer je partner al een tuin heeft kun je geen kandidaat-lid worden ( je kunt je wel inschrijven voor een buurttuin). Je meldt je op zaterdag tussen 10-12 uur in het verenigingsgebouw.  Je moet eerst twee ‘werkbeurten’ meelopen met de andere leden. Zo maak je kennis met elkaar en toon je betrokkenheid bij de vereniging. Als je de twee beurten verricht hebt meld je je opnieuw in de bestuurskamer op een zaterdagochtend. Je neemt een legitimatiebewijs en € 50,- mee om ingeschreven te worden. Als kandidaat-lid krijg je het recht om in volgorde van datum van inschrijving je belangstelling kenbaar de te maken voor de huisjes en tuinen van leden die vertrekken.

De vereniging heeft zo’n 440 leden uit alle groepen van de bevolking. Vermoedelijk zijn er tuinders uit een 20-tal landen van herkomst te vinden. En evenzoveel talen worden hier gesproken. Leidsche glibbers tuinieren naast kosmopolitische yuppen, jonge gezinnen naast gepensioneerden. De een zaait langs een touwtje en de ander heeft de rode kool tussen de goudsbloemen voor maximaal kleurcontrast.  Er zijn er die het gazon knippen met een nagelschaartje. En anderen hebben een takkenwal vol natuurlijk leven.

We zijn er trots op dat we door ons tuinplezier verenigd zijn in de verscheidenheid van Ons Aller Buiten.

HOE KOMT U AAN EEN VOLKSTUIN? 

 • Een deel van deze procedure is alleen van toepassing  als er geen stop op de wachtlijst is ingesteld. Vanwege de grote belangstelling en de lengte van wachtlijst is er “stop” op de wachtlijst: inschrijven in niet mogelijk.  
 • Voorwaarden zijn dat u woonachtig bent in Leiden, tuinieren uw hobby is, ouder dan 18 jaar bent en uw partner niet al een volkstuin bij Ons Buiten heeft (een buurttuin kan wel).
 • U kunt zich aanmelden als kandidaat-lid van onze tuinvereniging door langs te komen bij het spreekuur. 
 • Daarna dient u eerst 2 werkbeurten te doen om kennis te maken met onze tuinvereniging.
 • Na deze werkbeurten maakt het bestuur een afspraak met u, zodat u zich definitief in kunt schrijven. Hierbij krijgt u informatie over onze vereniging en over de procedure van het verkrijgen van een tuin. 
 • De kosten voor het kandidaat-lidmaatschap zijn € 50,- voor de rest van het jaar. Elk volgend jaar betaalt u € 10,- voor de verlenging van uw kandidaat-lidmaatschap. U dient ook een legitimatiebewijs te overleggen.
 • In dat jaar krijgt u periodiek per e-mail een lijst toegestuurd met de tuinen die in de verkoop staan. De maximale verkoopprijs van het huisje is vastgesteld door de taxatiecommissie. Soms kunnen er spullen worden overgenomen. Met deze lijst bent u gemachtigd door het bestuur om op het tuincomplex rond te kijken.
 • Heeft u een tuin gevonden waarin u geïnteresseerd bent krijgt u via het bestuur de contactgegevens van de desbetreffende tuinder.
 • U belt of mailt de desbetreffende tuinder om een afspraak te maken om de tuin en het huisje te bezichtigen. Het kandidaat-lid met de langste inschrijfduur heeft voorrang.
 • Wilt u deze tuin en huisje hebben dan onderhandelt u met de eigenaar van het huisje over de prijs van het huisje en eventuele andere zaken zoals: waterverbruik, gereedschap, aggregaat, zonnepanelen, inboedel enz. Van belang is dat het huisje voor en na de overdracht verzekerd is. De grond wordt niet gekocht, er is alleen een gebruiksovereenkomst met de vereniging. De taxatieprijs zal in de toekomst bepalend zijn voor de verkoopprijs (zoals bij de andere Leidse volkstuincomplexen).
 • Komt u tot een overeenkomst dan mailt u met het bestuur voor een afspraak voor de overdracht. Er worden afspraken gemaakt over het opruimen van illegale bouwsels/schuttingen (of te hoge heggen), over het opruimen van rommel of over andere werkzaamheden die nog aan de tuin of het huisje moeten plaatsvinden.
 • De overdracht vindt plaats op een zaterdag in de bestuurskamer van tuinvereniging Ons Buiten in aanwezigheid van het bestuur, de koper en verkoper.
 • Bij de overdracht bent u eenmalig € 100,- toetredingskosten verschuldigd.
 • Een enkele keer vragen wij een borg. Bijvoorbeeld bij een opknaphuisje of een tuin waar veel rommel/bouwsels opgeruimd moet worden. Het bestuur beslist over de hoogte van die borg en de voorwaarden.

 

WAT U NIET MOET DOEN!

 • U gaat niet in op suggesties van andere tuinders, die denken te weten waar een tuin in de verkoop staat.
 • Als de tuin niet op de lijst voorkomt dan staat deze niet te koop. U bent dan ook niet gemachtigd om op deze tuin te komen om deze te bezichtigen.
 • Koopt u toch die desbetreffende tuin zonder medeweten van het bestuur dan wordt uw kandidaat-lidmaatschap onmiddellijk ingetrokken en u wordt niet geaccepteerd als nieuw lid van tuinvereniging Ons Buiten. Ook de verkoper wordt als lid uitgeschreven.
 • Geef nooit een voorschot/handgeld voor of nadat u tot overeenstemming bent gekomen met de tuinder over de prijs!
Het prieel.