Commissies

Onze tuinvereniging kent de volgende commissies. De tekst van de meeste commissies wordt op dit moment herzien (medio 2022)

Bouwcommisie         klik hier
Buurttuinencommissie     klik hier
Inkoop/Tuinwinkel         klik hier
Natuurlijk Tuinieren Commissie   klik hier
Kantinecommissie              klik hier
Tuincontrolecommissie     klik hier
Tuchtcommissie            klik hier
Taxatiecommissie        klik hier
Veiligheidscommissie –
Kweekcommissie  –
Activiteitencommissie –
Watercommissie         klik hier
Werkbeurtcommissie / Algemeen Onderhoud  
klik hier

U kunt contact opnemen via: info@onsbuitenleiden.nl